PILATES II.- WORKSHOP

- Funkčním pohybem ke zdravému tělu -


PRO KOHO? Pro účastníky workshopu I, pro účastníky kurzu Pilates pro začátečníky

 • KDY: 12. 2. 23
 • ČAS: 9:00 - 12:00h 
 • KDE: Sobíňov, ZŠ 215
 • CENA : 390Kč 
 • S SEBOU: podložku na cvičení, pohodlné oblečení (doporučuji z přírodních materiálů), pití. Menší ručník na podložení čela.Cvičíme v ponožkách. Doporučuji vrstvení oblečení a teplejší vrstvu pro zimouřivé. Bude pauza pro možnost lehčí svačiny. Prostory jsou chladnější.
 • NUTNÁ REZERVACE MÍSTA - formulář na stránce dole

PLATBA: bankovním převodem před workshopem. Informace k platbě zasílám na email.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Odesláním přihlášky se zavazujete zaplatit daný workshop nejpozději do 3 dnů od obdržení faktury, kterou posílám v průběhu několika dní od obdržení rezervace (pokud se přihlašujete ve chvíli, kdy workshop začíná za kratší dobu než 4 dny , nutné uhradit workshop ještě ten den, opět po obdržení faktury.)

Pokud platba nebude odeslána, VAŠE REZERVACE JE STORNOVANÁ.

 • Odhlášení z workshopu více jak 7 dní před workshopem, vrací se 90% z celé částky. 
 • Odhlášení z workshopu méně jak 7 dní před workshopem, finanční částka vratná není, můžete ale za sebe najít náhradu.
 • Pokud se nebude moci workshop uskutečnit ze zavinění studia, částka za workshop se účastníkovi vrací v plné výši.
 • Pokud se nebude moci workshop uskutečnit z důvodu vládních nařízení - hledá se nový vhodný termín.

Kapacita omezena. Maximální počet účastníků 10                                                      


CO NÁS ČEKÁ?

Workshop bude rozdělen na 3 části.

 1. FUNKČNÍ POHYB - Jak správně stát, chodit a sedět. CV na aktivaci core.
 2. PILATES a DANCE PILATES: Protažení a zahřátí, Pre-pilates (rehabilitační cviky, průpravné cviky),  část Pilatesovy sestavy, Dance Pilates
 3. Úvod do VÝVOJOVÝCH VZORCŮ: Povíme si o vývojových vzorcích podle tanečnice a Fyzioterapeutky Bartenief. Naučíme se pohybovou sestavu - vývojové fráze, které napomohou aktivovat jednotlivé části těla tak, aby se opět mohly vzájemně propojit a naše tělo tak mohlo komplexně fungovat. Při pravidelném praktikování budou naše svaly  opět pracovat v řetězcích - v propojení. 

Více se o Pilatesu a Vývojových vzorcích dočtete níže.

REZERVACE na stránce úplně dole.

  O PILATESU

  Pilates patří mezi fitness programy, které vám posílí, protáhne a zeštíhlí tělo. Jedná se o trénink těla, ale také naší mysli.

  Pilates vám napomůže ZLEPŠIT:

  • Sílu a vytrvalost
  • Ohebnost
  • Dýchání
  • Držení těla
  • Koordinaci
  • Rovnováhu

  Pravidelným cvičením Pilatesu můžete dále odstranit svalovou nerovnováhu nebo zabránit jejímu vzniku, zlepšit si koncentraci, více si uvědomit své tělo, zlepšit si tělesnou kondici, předcházet zranění a zvýšit si sebevědomí.

  Na lekci si budeme osvojovat ZÁKLADNÍ PILATESOVY PRINCIPY:

  1. Koncetrace
  2. Kontrola
  3. Držení těla
  4. Dýchání
  5. Střed
  6. Plynulost
  7. Přesnost

  Lekci začneme ZAHŘÁTÍM a PROTAŽENÍM základních částí těla. Naučíme se nové  PRŮPRAVNÉ CVIKY tzv. PRE-PILATES. Ty nám napomohou k pochopení a uchopení základních principů. Zopakopakujeme si cviky, které jsme dělali na workshopu Pilates I. a bude prostor i na dotazy. Poté se postupně budeme učit další jednotlivé cviky. Ze všech pohybových sekvencí si poskládáme PILATESOVU SESTAVU.    DANCE PILATESU posílíme nejen střed ale i ostatní části těla. Propojujeme zde posílení, protažení s tanečními prvky. sestava na Dance pilates může být nová, nebo můžeme opakovat a prohloubit tu, kterou jsme dělali minule. Lekci zakončíme lehkým strečinkem a dle možností i relaxací.  

  Na tomto workshopu se dozvíte také některé PRINCIPY ZDRAVÉHO POHYBU, kde si popíšeme a v praxi vyzkoušíme zákonitosti postury a pohybu lidského těla. K čemu slouží povrchové a k čemu hluboké svaly? Chůze, Zvedání těžkých břemen, základní činnosti během dne a vhodné postavení, dynamické proměny našeho těla. Aktivní a pasivní stoj/sed. 

  Pokud stihneme, vyzkoušíme i POHYBOVÉ FRÁZE, které budou výcházet z vývojových vzorců. Tyto fráze nám umožní propojit všechny končetiny se středem. Skvělé pro všechny, kteří chtějí, aby jejich tělo bylo v pohybu komplexnější s aktivním středem. Vhodné pro poúrazové stavy, jizvy... znovu aktivujeme tato místa a propojíme je s dalšími částmi těla. Rozšíří to pohybové schopnosti i těm, kteří se pohybově zaměřují hlouběji - sportovci, tanečníci, gymnasti atd... 

  KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKÁ časově omezený PŘÍSTUP K  VIDEU PILATESOVY SESTAVY, pro cvičení doma.

  Pilates je vhodný pro zdravé jedince. U bolesti zad je vhodný pouze při chronických bolestech nikoli při akutních stavech.

  Pozor, není to metoda na hubnutí. Pilates nepatří mezi aerobní cvičení, pouze u těchto typů cvičení lze zhubnout. Pilates vám pomůže zpevnit svaly středu těla a tím dosáhnete optického zeštíhlení postavy, ale nikoli shozením kilogramů dolů, ale vytvarováním vašich svalů jejich zpevněním.


  O VÝVOJOÝVH FRÁZÍCH

  Budeme se věnovat našim VÝVOJOVÝM VZORCŮM a jejich přeorganizování, aby naše tělo fungovalo komplexněji a zdravěji. 

  Zklidníme mysl i tělo a začneme se na své tělo ladit. Uvědomíme si jeho části, abychom ho mohli postupně propojit v jednotný celek, který jde do akce v souhře a harmonii jako vyladěné housle.

  Pracuje se individuálně nebo ve dvojicích.

  Před somatickou prací si vždy povíme něco o našem těle, jak funguje a zvědomíme si ho prostřednictvím dechu, doteku, slov a obrazů z fyziologie nebo anatomie.


  VÝVOJOVÉ VZORCE

  Budeme se věnovat především sobě zevnitř. Svojí pozornost přesuneme na jednotlivé části našeho těla, abychom mohli postupně dosáhnout jeho propojení a následně umožnili tělu fungovat v jeho celistvosti.

  Co jsou to vývojové vzorce a jejich důležitost? Vývojové fáze dělíme do 6 oblastí (popsané níže). Aby tělo fungovalo komplexně, je potřeba aby každá z těchto fází byla dokončena a tělo si tak zapsalo ÚPLNÝ VZOREC. Jakmile je v dětství průběh psychomotorického vývoje narušen nebo v dospělosti nesprávným fungováním těla, naše vnitřní organizace přestane být v INTEGRITĚ, což na svém těle poznáme dříve nebo později neefektivním a často nezdravým pohybem, který může přinést i bolesti pohybového aparátu.

  VÝVOJOVÉ VZORCE Z POHLEDU BARTENIEFF (Tanečnice a žačka Rudolfa Labana a Fyzioterapeutka)

  1. Dýchání: aktivování hlavního dýchacího svalu - bránice, vedlejších dýchacích svalů - mezižeberní a snaha o jejich propojení

  2. Pupeční radiace: centrum - končetiny (předpáteřní vzorec)

  3. Spinální vzorec: hlava - kostrč (páteřní)

  4. Homologní: horní-dolní polovina těla

  5. Homolaterální: pravá-levá polovina těla

  6. Kroslaterální: diagonální propojení těla

  K PŘEVZORZOVÁNÍ NEEFEKTIVNÍCH VZORCŮ je zapotřebí:

  1. Uvědomění si svých pohybových stereotypů.
  2. Vědomá práce se svým tělem a to jak v každodenních činnostech, tak i prostřednictvím pravidelného cvičení.

  ČEHO DOCÍLÍME?

  • Vědomý a plynulý pohyb
  • Pohyb je ekonomičtější - pohybové akce těla budou EFEKTIVNĚJŠÍ (na naše činnosti budeme vynakládat méně námahy a energie)
  • Komplexnější pohyb, kde periferie jsou propojené s naším centrem
  • Protažené a uvolněné tělo
  • Lépe si uvědomujeme naše tělo a jeho signály
  • Prohloubení a uvědomění dechu
  • Zlepšení pohybové paměti
  • Lepší koordinace těla a koncentrace naší mysli

  JAK TOHO DOCÍLÍME?

  • Postupně se budeme učit jednotlivé subfráze (kroky), které nám vytvoří jeden pohybový celek (frázi)
  • Pohybovou frázi vědomě opakujeme, abychom si pohyby zvnitřnili. Dosáhneme tím i potřebné plynulosti a větší propojenosti těla.
  • Dech nás bude podporovat při každém pohybu v před. Další podporou nám bude země, která umožní k uzemnění a k opoře našeho těla.
  • Z workshopu si odnesete soubor cviků, které můžete dále cvičit i doma (pohybové fráze).


  LEKTORKA Lenka Červená

  V tanci se napojuji na sebe, své tělo a emoce. Svůj vnitřní svět pozoruji a nechávám ho vyplouvat ven skrz pohyb. TANČÍM SRDCEM a to samé se snažím předávat všem - malým i těm velkým, kteří navštíví taneční lekce se mnou. Tam kde je třeba využívám ku pomoci taneční techniku, která nám pomůže posunout své pohybové možnosti ještě o něco dále.

  Současný tanec, Somatický pohyb, Kruhové tance, Pilates... v detailech se liší, podstata je ale u všech pro mě stejná - pociťovat RADOST Z POHYBU.

  Každá moje příprava je jedna velká, tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce, které mě naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle.

  Má taneční cesta:

  Tanci a práci s dětmi se věnuji více jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, poté jsem se posunula dál a postupně jsem studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa, dvouletý vzdělávací cyklus VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom) - Labanova analýza pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF), principy Body mind centering, pohybová somatika.

  Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec. Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

  Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. 5 rokem pracuji ve školství . Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie, výtvarnému umění především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

  REFERENCE na kurzy s Lenkou

  Šárka Martínková

  workshop Soma work - vývojové vzorce

  "Léňo, to bylo pohlazení, pro tělo i duši. Je mi velkou inspirací, co a jak děláš, ta fúze přímosti vedení, rozsahu znalostí a přesahů, skloubená s tvou vzdušnou jemností, vtipem a propojenosti je prostě dar. Moc děkuju za prostor, tyjo, po víc než 2 letech jsem se takhle mohla vnořit.

  Ještě tam byl jeden úplně kosmický moment, no jak jsi začala vyprávět o DNA a o spirálovém fungování, tak jen duše udělala hopla a a! Rezonuje. Moc díky za komplexitu a holistické držení prostoru.

  Něco se mi pěkně zpevnilo tak jako zevnitř ven, cítím krásnou sílu a moudrost středu. Díky milá kouzelnice!"

  Zdeňka Dubská

  workshop Soma work - vývojové vzorce

  "Ahoj Lenko, Velmi děkuji za včerejší celodenní seminář. Bylo to velmi inspirující a přínosné. Pevně věřím, že se nás sejde skupina na další taneční možnosti. Budu ráda za informace. Přeji krásné dny a těším se na pokračování! Zdeňka "

  Katka Křováková

  Účastnice workshopu

  "Ahoj Lenko, ještě jednou moc díky za minulé cvičení, dost jsem se do toho dala a daří se mi zůstat pohyblivá a v síle! A je to super! :D Myslím že nejvíc důležitá byla pro mě ta Pilates rozcvička, sice fuška, ale na zpevnění a dýchání a vůbec paráda. Děkuju a krásné léto přeju! Doufám že se brzy uvidíme! "

  Irena Končoková

  45 let - kurz Základy kreativního tance

  "Vyhovující prostředí,příjemná a přátelská atmosféra v komorním duchu s velice milými lidmi se stejným nadšením  pro tento druh tance. Výborné a profesionální vedení od Lenky. Má skvělý a v případě potřeby i individuální přístup, instruktáž a výklad. Do detailů vždy připravené hodiny. Věnuje se nejenom pohybu a tělu ale i duši.

  A to je prostě úžasné!!! S lehkostí , vtipem ,nadhledem a s velkou trpělivostí nám všem předává svoje umění a vědomosti.

  Děkuji Lence, že mi dala možnost objevovat a užívat si krásu nejenom kreativního tance. Netušila jsem jak moc pro mě budou její hodiny obohacující a naplňující.

  Pod jejím vedením bych chtěla dál pokračovat a ráda bych se účastnila i jejích letních akcí a kurzů.:-)"

  Martin Radouch

  21 let, student - Základy kreatiního tance

  "Kurz Lenky mě, bude to znít vtipně, ale je to tak - rozpohyboval. Je to nepopsatelné. Lenka s námi pracovala úžasně, propojila ve mne duši s tělem, naučila mě v pohybu myslet, ale také nechat pohyb plynout.

  Od září ze mne bude student DAMU - přijímačky se skládají i z pohybovky a Lenky kurz mi velmi pomohl, neboť mi tak nedělalo problém v pohybu improvizovat, což byla velmi důležitá dovednost, kterou na přijímačkách testovali...Na závěr bych chtěl dodat, že Lenka byla vždy vstřícná, milá, byla radost s ní spolupracovat, na hodiny jsem se hrozně těšil. Můžu jedině doporučit!" 

  Rezervace

  Zarezervujte si místo včas a přihlaste se do kurzu, který Vás bude bavit, již dnes. :)


  Taneční lekce je určena  ZDRAVÝM JEDINCŮM. Pokud máte jakákoli POHYBOVÁ OMEZENÍ konzultujte s lékařem, zda je pro Vás toto cvičení vhodné. Ne všechny pohyby jsou pro všechny dobré, proto prosím, abyste mi případná pohybová či jiná omezení sdělili před lekcí. Děkuji

  Uplatněte příspěvek na pohybový kurz u své POJIŠŤOVNY nebo ZAMĚSTNAVATELE!

  • Některé pojišťovny přispívají na pohybové kurzy nebo tábory. Příspěvky se pohybují od 500Kč - 1500Kč.
  • Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance připravené zaměstnanecné bonusy, které můžete také čerpat na pohybové aktivity pro sebe nebo své děti.

  Zjistěte si prosím více informací u své pojišťovny a zaměstnavatele.