ZÁPIS 

kurzy pro děti-1. pol 

 1. pol. ZAČÍNÁ 1. týden v ŘÍJNU 2023

PRO NOVÉ ZÁJEMCE O JAKÝKOLI KURZ MŮŽE BÝT PRVNÍ LEKCE UKÁZKOVÁ. Rezervujte si své místo na kurzu nebo na ukázkové lekci (můžete vyzkoušet kolik kurzů chcete), poté se až rozhodnete zda máte o kurz zájem či nikoli. Zájemci platí celý kurz, pokud zájem nemáte, je pro děti první lekce ZDARMA, dospělí platí 50Kč.


Za ukázkovou lekci v PRŮBĚHU ROKU platí 50Kč pouze ti účastníci (děti i dospělí), kteří nebudou mít zájem o celý kurz. 

Ukázková lekce po zápisu ( tzn. od 2. týdne v říjnu) je možná pouze za předpokladu, že je v kurzu volné místo a po předchozí domluvě s lektorkou kurzů Lenkou Červenou.

Místo máte závazně rezervované až ve chvíli, kdy odešlete REZERVAČNÍ FORMULÁŘ a PŘIJMEME FINANČNÍ ČÁSTKU za kurz. Počet míst, u jednotlivých kurzů, je omezen.

RODIČE se mohou na ukázk. lekci dívat. Po ukázkovém týdnu probíhají již klasické lekce, kde účast rodičů není možná. Pokud je to možné, smí čekat v šatně. 

REZERVACE / PŘIHLÁŠKY najdete u svého KURZU viz. odkaz níže.

ZÁPIS 

kurzy pro děti-2. pol 

 2. pol. ZAČÍNÁ 1. ÚNORA 2023

 Do konce Ledna mohou děti navštívit 
UKÁZKOVOU LEKCI ZDARMA. 

Máte zájem o naše kurzy? Zapište sebe nebo své děti a zajděte na první nezávaznou lekci. 

PŘIHLÁŠKY najdete u daného kurzu úplně dole.  

Rodiče v 2. pololetí na ukázkovou lekci nechodí - Vyjímkou je PŘÍPRAVKA kam rodiče na určitý čas mohou přijít - čas je dán podle reakcí ostatních dětí tzn. jak moc je návštěva na lekci vyrušuje od činnosti. Rodiče ostatních kurzů mají možnost počkat v šatně (pokud se v místě výuky nachází). 

Rodiče mohou být přítomni vždy na začátku roku při UKÁZKOVÉM TÝDNU nebo na konci roku při DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Místo máte závazně rezervované až ve chvíli, kdy odešlete REZERVAČNÍ FORMULÁŘ a PŘIJMEME FINANČNÍ ČÁSTKU za kurz. Počet míst, u jednotlivých kurzů, je omezen.