ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

-GDPR -

(Dále jen "Zásady")

platné od 25. 5. 2018

Cílem těchto Zásad je Vás informovat v souladu s čl. 13 GDPR o tom, jak zpracovávám vaše osobní údaje, a o vašich právech.

Zásady jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR" - General Data Protection Regulation).

​1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme tanečně-pohybové studio Tanchi® jehož jediným vlastníkem a provozovatelem je Lenka Červená (sídlem Bechyňovo nám. 17, Přibyslav, 582 22) zapsaná u Živnostenského úřadu v Českých Budějovicích, č.j.: Ž/9347/2015/Aba/1025419/5. Provozujeme internetové stránky www.tanchi.cz.

2. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jejich poskytnutím zároveň vyjadřujete svůj souhlas s nakládáním s těmito údaji dle platných podmínek studia.

Osobní údaje nám poskytujete prostřednictvím:

1. PŘIHLÁŠKY do kurzu, workshopu nebo jinou akci/událost pořádanou studiem Tanchi.

2. Přihlášením se k odebírání novinek ze studia NEWSLETTRU.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje potřebujeme proto, abychom mohli dobře dělat svou práci a to znamená zajištění dobře fungujících a kvalitních tanečních kurzů a organizování dalších akcí studia Tanchi®. Dále je potřebujeme pro účely evidence našich klientů, pro zajištění jejich dobré informovanosti a pro účely marketingu a vedení účetnictví. Soubory cookies na webových stránkách pak sbírají údajé potřebné pro plné fungování našich webových stránek www.tanchi.cz

4. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a to v souvislosti s poskytováním našich služeb: vaše celé jméno, adresu, telefon a email a dále celé jméno a datum narození vašich dětí.

5. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

K vašim osobním údajům má přístup jejich správce - provozovatel studia a dále zaměstnanci studia - lektoři tanečních skupin v potřebném rozsahu přes platformu poskytovatele sdíleného prostředí (Google). Tyto údaje neposkytujeme nikomu dalšímu.

6. Jak jsou Vaše osobní údaje uchovávány a zabezpečeny?

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře (jako svoje vlastní) pomocí současných standartně dostupných technologií, které odpovídají stupni současného technického rozvoje a úrovni běžného uživatele výpočetních technologíí, softwaru a internetových služeb. Opatření aplikovaná pro ochranu dat zahrnují:

  • Zabezpečení přístupu do počítače (počítačů) v němž jsou data uložena heslem, užití bezpečnostního softwaru a jeho pravidelné aktualizace stejně jako aktualizace dalšího používaného softwaru.

  • Zabezpečení přístupu do telefonu heslem.

  • Zabezpečení pracovního účtu, emailu a cloudových služeb uživatelských jménem a heslem a technologií jejich poskytovatele (Google).

  • Šifrovaná komunikace na našem webu. (Platný certifikát https. Wix.com)

7. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje si ponecháváme jenom tak dlouho, jak potřebujeme pro výše uvedené aktivity (viz bod 3.) Počítáme ale s tím, že po skončení kurzu do něhož jste vy nebo vaše dítě/děti chodily se k nám budete chtít vrátit nebo znovu navštívit námi pořádanou akci. Proto po skončení kurzu nebo jiné události vaše údaje hned nevymažeme z naší databáze, ale necháme si je v záloze, nejdéle však 10 let. Po uplynutí této doby data smažeme. (Nehodíme je do koše ale ze všech námi spravovaných úložišť, je řádně odstraníme tak, aby nemohla být obnovena.)

8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat žádostí o vymazaní z naší databáze klientů zaslanou na kontaktní email, který je uveden na webu studia.

9. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Údaje nám poskytujete zcela dobrovolně. Pokud tak ale neučiníte, nebudeme Vám moci legálně zajistit účast na kurzu/události ani vám poskytnout dobrý informační servis.

10. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat
- právo osobní údaje opravit či doplnit
- právo požadovat omezení zpracování údajů
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
- právo požadovat přenesení vašich osobních údajů a právo na přístup k vašim osobním údajům
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
- právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech
- další práva stanovená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)