VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ  

Jak KREATIVNĚ tančit, tvořit, vést. - pro pedagogy, lektory, rodiče...

1 blok je pro  všechny zájemce o kreativní tvorbu v tanci a výtvarné činnosti. 2 blok je pak úzce zaměřený na lektorkou činnost. Je pokračováním pro ty, jenž chtějí získat více vědomostí i dovedností jako vedoucí tanečně pohybové výchovy.

PRO KOHO? lektory tance, pedagogy, vychovatele, rodiče, studenty, lektory jiných oborů, vedoucí táborů, divadelníky aj.

Pro absolvování 2. bloku je nezbytná účast na 1. bloku.

ZÁJEMCE PROSÍM O VYPLNĚNÍ NEZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY. ZÁJEMCE BUDU INFORMOVAT O VYPSANÝCH TERMÍNECH A AKTUALITÁCH.

1 BLOK

 • TERMÍNY: 
 • ČAS ( 9,5 hod / víkend)

sobota 10.30 - 12.30h / pauza / 13.00 - 16.00h

neděle 10.00 - 12.00 / pauza / 12.30 - 15.00h 

 • KDE: České Budějovice / Chotěboř / Havlíčkův Brod / Pardubice
 • CENA: 5 500Kč (v ceně není započítán výtvarný materiál, který si každý účastník nosí sám)
 • Cena na splátky (rozdělení do 2 splátek): 3000Kč / 1 splátka

2 BLOK

 • TERMÍNY: Bude určeno
 • KDE: -----
 • CENA: -------


PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

 • Odesláním přihlášky se zavazujete zaplatit daný workshop nejpozději do 3 dnů po obdržení faktury. Jestliže platba nebude odeslána, VAŠE REZERVACE JE STORNOVANÁ.
 • Pokud se nebudete moci vzdělávacího semináře účastnit, finanční částka vratná není, můžete ale za sebe najít náhradu.
 • Pokud se nebude moci seminář uskutečnit ze zavinění studia, částka se účastníkovi vrací v plné výši.

1 BLOK

1. blok se zaměří na kreativitu v tanci a ve výtvarné činnosti pro věkovou kategorii předškolní věk. Sebezkušenost zde nebude chybět a tak vše co se naučíme si také sami vyzkoušíme. V kreativním tanci nejprve zvolím témata obsahově vhodnější pro dospělé. Budete si moci vyzkoušet jak kreativní tanec blahodárně působí jak na Vaši duši tak i tělo. Někdy vás přivede k zamyšlení, jindy se díky němu tělo i mysl uvolní a tělo se nechá volně vést...jindy se dostanete do příjemně hravé nálady.

ODNESETE SI

 • Nové vědomosti o tom proč je kreativita u děti nesmírně důležitá. Proč a jak ji u dětí rozvíjet.
 • Nové pohybové dovednosti 
 • Soubor kreativních her (tanečních, pohybových, výtvarných) pro své využití doma.
 • Nástroje k tomu, jak si vytvořit vlastní kreativní hry.
 • Zkušenosti při práci s psychomotorickými pomůckami
 • Větší jistotu při kreativní práci s dětmi, které získáte vlastní sebezkušeností - v pohybu i výtvarné činnosti
 • Motivaci a inspiraci k práci s dětmi - dostanete také seznam knih, které Vám budou velkým pomocníkem
 • ODVAHU TVOŘIT, TVOŘIT, TVOŘIT.... a dát dětem při tvorbě ještě větší prostor, než jsme doposud zvyklí.

2 BLOK

ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

se zaměřením na předškolní věk dětí

PRO KOHO? pro lektory, pedagogy, animátory, sportovní trenéry, ale také pro širokou veřejnost která o dané téma jeví zájem.

V 2 polovině roku se více zaměříme na pedagogickou činnost.

ODNESETE SI

 • Nové vědomosti o METODICE a DIDAKTICE tanečně pohybové výchovy.
 • Naučíte se jak STRUKTUROVAT TANEČNÍ LEKCI a co by nemělo chybět v obsahu (úvod, pohybová a hudební průprava, hlavní část, tanec, relaxace) - Vše i po praktické stránce.
 • Povíme si o RITUÁLECH a o jejich důležitosti při přechodech během lekcí.
 • Vyzkoušíme si RELAXAČNÍ TECHNIKY a naučíme se jak je využívat u dětí.
 • Vše zažijeme na sobě. SEBEZKUŠENOST je nejdůležitejší a bude nám zabírat nejvíce času.
 • Nakousneme i VÝCHOVNÉ KONCEPTY - jak k dětem přistupovat, abysme si rozuměli. Nebude chybět diskuze o hranicích a respektu mezi lektorem a dítětem.
 • Vyzkoušíme si, jak se dá kreativní tanec propojit s výtvarnou tvorbou nebo pohybovým divadlem.
 • Vyzkoušíme si sami vést taneční lekci se supervizí

Na těchto lekcích se Vám pokusím v kostce předat to nejdůležitější, co jsem se za svých 10 let, kdy pracuji s dětmi, naučila. Povíme si co a jak učit, kde a za jakých podmínek. Co by na lekci nemělo chybět, aby děti bavila a obohacovala. Povíme si také o Labanově analýze pohybu, ze které primárně vycházím při tvorbě kreativních lekcí.

SEMINÁŘEM VÁS BUDE PROVÁZET

Lenka Červená

S vedením zájmových kurzů se zaměřením na tanec mám 15 let praxe. Tanečně pohybovou přípravku jsem začala vést nejprve v Kredanci (České Budějovice), kde jsem byla 2 roky zaměstnaná. Zde jsem se s tak malými dětmi v tanci setkala poprvé. Vrátila jsem se k vývojové psychologii, fyziologii a dalším oborům, které mi napomohli krůček po krůčku utvářet ucelený systém toho jak by měli jednotlivé lekce pro tak malé děti vypadat, co je nezbytné aby jim bylo předáno, co naopak by se mělo minimalizovat nebo úplně omezit. Čerpám také z výukových materiálů pro Tanečně pohybovou výchovu od Losla nebo Švandové. Další knihy, které jsou pokladem pro každého lektora a mohou být i pro rodiče, řeknu osobně na tomto semináři.

Velkým pomocníkem při vytváření výukových materiálů mi byla a stále je Labanova analýza pohybu. Pro práci v kreativním tanci je nepostradatelný. Labanova analýza pohybu je základ, se kterým by se měl každý lektor seznámit, pokud chce Kreativní tanec učit.

Výukovou strukturu, pro předškolní věk, utvářím již více jak 5 let. Jsou to materiály, které jsou aplikované v praxi a mají skvělé výsledky. Děti mají naši výuku rádi a rodiče jsou spokojení. Svědčí tomu i velký zájem o tento kurz.

Výtvarnému oboru se rekreačně věnuji celý život. Absolvovala jsem 2 semestry arteterapie v postgraduálním vzdělávání. Pedagogiku volného času jsem studovala se zaměřením na výtvarný obor. Dobrovolně jsem dva roky učila výtvarný kurz pro děti a dospělé.

Mám mnohaleté zkušenosti s vedením kurzů i příměstských táborů. 

Základní vzdělání v kostce

 • Bc Pedagog volného času obor vychovatelství
 • 2 vzdělávací seminář Vědomé tělo s Renou Milgron, Praha
 • 4 bloky Medicína v Tanci, Zuna Vesan Kozánková
 • 4 bloky Somatické systémy s Aničkou Línovcovou
 • 1 rok studia Tanečně pohybové terapie, Olomouc
 • Lektorský kurz Pilates, Blahušová, Praha
 • Masérský kurz, Praha
 • Semestrální vzdělání v jóga a zdravý životní styl


Zkušenosti v kostce

 • od 15 let výuka tanečních lekcí - street dance pro děti a mládež (celkem 9 let lektorské praxe)
 • 2014-2015 práce v organizaci Kredance.zs, Vedení dětských kurzů od 3 let a Kreativní tanec pro dospělé, České Budějovice
 • od roku 2016 založení organizace Tanchi - tanečně pohybové kurzy se zaměřením především na kreativní a současný tanec a pohybovou somatiku, České Budějovice
 • Zkušenost s vedením až 5 členného lektorského týmu 
 • 2019 - 2021 vedení kurzů ve vlastním tanečním studiu v Českých Budějovicích
 • 3 roky praxe jako vychovatelka ve ŠD, České Budějovice

Nyní vyučuji pravidelné dětské kurzy od 4 let i dospělé ve Frymburku. V Českých Budějovicích a Českém Krumlově nabízím jednorázové workshopy. Vedu 2 členný tým lektorek působící v Českých Budějovicích. Pracuji také jako vychovatelka ve školním klubu, ZŠ Frymburk


nezávazná 

REZERVACE

na 1 BLOK semináře