SOMA WORK & ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

"Pojďte své tělo dát do pohybu a s ním i svůj vnitřní a vnější svět. Přijďte zakusit změnu! " • PRO KOHO? Pro ty co chtějí vědomě pracovat se svým tělem v klidu i pohybu.
 • KDY: ??
 • TERMÍNY: ??
 • KDE:  Sobíňov 
 • CENA: 
 • PERMANENTKA 1040Kč / 8 vstupů (130Kč / 1hod). 
 • OPEN CLASS 150Kč (Možné pouze, pokud je volné místo. Nutná domluva předem)

První lekce  je nezávazná pro všechny za 130Kč. Po lekci se až rozhodnete, zda máte o kurz zájem či nikoli.

Kurz se otevře při min. obsazenosti 4 účastníků. Max. kapacita 8 účastníků.

S SEBOU: pohodlné oblečení k pohybu, pití (doporučuji čistou vodu bez bublinek), tančíme bosí nebo v ponožkách. V zimním období je v tělocvičně větší chladno, doporučuji vrstvené oblečení, teplejší ponožky a deku.

Netančíme v průběhu státních svátků a školních prázdnin.                                                                            O KURZU

NA LEKCÍCH VÁS ČEKÁ : zahřátí, intuitivní protažení těla, pohybové fráze, somatika - vědomá práce na svém těle v klidu i pohybu - body mind a základy Kreativního tance

Každá lekce má své TÉMA, každá lekce přinese něco nového.​

VNĚJŠÍ SVĚT OVLIVŇUJE TEN VNITŘNÍ A NAOPAK - náš psychický stav se vždy otiskne i do naší postury, výrazu a pohybu těla. Zároveň tím jak se pohybujeme můžeme náš psychický stav ovlivnit či změnit.

SOMA WORK je o vědomé práci na svém těle a to jak v klidové fázi tak v pohybu. Propojujeme zde tělo s naší psychikou. V jednotlivých somatických procesech napomůže dotek, hlas, pohyb, dech a jazyk  k hlubšímu vnímání a naladění se na své tělo. Budeme se věnovat VÝVOJOVÝM VZORCŮM (organizace těla a jeho přeorganizování), DECHU, Bf6 (BARTENIEFF FUNDAMENTALS) a TĚLOVÝM SYSTÉMŮ.

DANCE FLOW: Vedená taneční improvizace vycházející z vnitřního prožitku, navozující plynulé pohyby celého těla, které harmonizují tělo.

Pracuje se individuálně nebo ve dvojicích. Když se skupina již dobře zná a lektor cítí že je to možné, můžeme zkusit i práci ve skupině.  

" SOMATICKÉ VNÍMÁNÍ je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí.  Např. vědomá pozornost na výdech, nádech nebo zadržování dechu nás upozorňuje na svalovou či kloubní odezvu. Každá vědomá fáze dechu může vést ke specifickým body-mind vztahům orientovaným buď na léčení, pohyb nebo učení. Somatické zvědomování pohybu může vyprovokovat emoce a odezvy. Díky této široké škále tělových odpovědí pomáhá vědomý pohyb k lepší aktivitě mozkové kůry (kortikální vztahy). Somatické vnímání aktivuje hluboké mozkové struktury - limbickou, bazální ganglie, cerebellum, mozkový kmen a nervy a neurony vegetativních funkcí (B.B. Cohen, Fraleigh). Odhaluje zamrzlé napětí, bloky a místa, kde klademe odpor, nebo místa limitu. Je prvním krokem k vědomé každodenní akci. " zdroj https://www.somatika.cz/somatika/  

Před somatickou prací si vždy povíme něco o našem těle, jak funguje. Zvědomíme si ho prostřednictvím slov  a obrazů z fyziologie nebo anatomie. Někdy bude součástí lekce i intuitivní kresba. 

Více o VÝVOJOVÝCH VZORCÍCH 

Budeme se věnovat především sobě zevnitř. Svojí pozornost přesuneme na jednotlivé části našeho těla. Abychom mohli postupně dosáhnout jeho propojení a následně umožnili tělu fungovat v jeho celistvosti. U většiny lidí je to ale proces na delší dobu. Naše tělo a mysl přejímá od dětství do dospělosti jak vzorce užitečné, tak pohybové vzorce, které přispívají k nesprávnému držení těla, chůzi, sedu, používání těla při práci atd. Pokud naše tělo funguje několik let bez integrace centra, nečekejme že se nám tělo podaří propojit za krátký čas. Může to trvat několik měsíců či let. Je třeba ale začít a vydržet... Z každé lekce si však odnesete příjemný. Tělo si uvolníte, o něco více propojíte...Vše se postupně projeví i v běžném životě, kdy začnete lépe organizovat své tělo v jednotlivých činnostech. 

Vývojové vzorce z pohledu Bartenieff:

 1. Dýchání: aktivování hlavního dýchacího svalu - bránice, vedlejších dýchacích svalů - mezižeberní a snaha o jejich propojení

 2. Pupeční radiace: centrum - končetiny (předpáteřní vzorec)

 3. Spinální vzorec: hlava - kostrč (páteřní)

 4. Homologní: horní-dolní polovina těla

 5. Homolaterální: pravá-levá polovina těla

 6. Kroslaterální: diagonální propojení těla


KREATIVNÍ TANEC / POHYB

V Kreativním tanci můžeme získat mnoho podnětů k dalšímu rozvoji. Na lekci vedeme tělo a mysl vědomě do poznávání nových možností. To co v kurzu naleznete jsou podle mého názoru opravdu základy pro pochopení svého pohybového slovníku (i u druhých lidí) a také základy vytvářející zdravě fungující tělo.

Každá lekce bude zaměřena na jedno z TÉMAT, které bude převážně vycházet z LABANOVY ANALÝZY POHYBY. Témata, která se na lekci objeví: 

 • PROSTOR: osobní prostor a hranice, všeobecný prostor, roviny, zóny, směry.
 • Exprese a úsilí
 • FLOOR WORK & CYKLUS VZTAHŮ (uzemnění - odtlačení - natažení - přitažení)

 • KOMBINACE ÚSILÍ - 8 ZÁKLADNÍCH AKCÍ / STAVY / ACTION DRIVES

 • TVAR - tvarové kvality, forma a význam, vytváření vztahu svého těla / s vnějším prostorem...

 • TĚLO - iniciace a sekvence...

 • VNITŘNÍ PLYNUTÍ jako podpora k EXPRESI

 • EMOČNÍ KRAJINA - KRYCHLE

 • IMPROVIZACE

 • POHYBOVÝ CHÓR

 • CENTRACE

OD ČÁSTI K CELKU: Budeme nejprve pracovat s jednotlivými částmi našeho těla, poznávat je v pohybu i přes dotek druhých. Postupně tyto části více propojíme s celým tělem - náš pohyb získá na komplexnosti a především si tak vytvoříme zdravější pohybové vzorce.  

Budeme se učit pohyb iniciovat z určitého místa (odkud pohyb začíná), přizpůsobovat se změnám (dynamice skupiny) a také posilovat pohybovou paměť


SOMA WORK A KREATIVNÍ TANEC/POHYB SE BUDE NA LEKCI VOLNĚ PROLÍNAT. VŠE SE JEDNÁ O SOMATICKOU PRÁCI S NAŠÍM TĚLEM.

Na Vaši účast se těší lektorka Lenka Červená     


FOTOGALERIE


LEKTORKA Lenka Červená

Tanci a práci s dětmi se věnuji víc jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, kterému jsem se věnovala 9 let.  Poté jsem 1 rok studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom), kde jsme se věnovali Labanově analýze pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF) a okrajově principům Body mind centering. 

Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec.  Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka. 

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež - vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie , výtvarnému umění především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

Každá moje příprava je jedna velká tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce které mne naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle. :)  


Reference

Martina Jírovská

33 let

"Po absolvování opojného workshopu kruhových tanců s lektorkou Lenkou a 'normálními smrtelníky', alias účastníky kurzů kreativního tance, jsem se do tančení vrhla po hlavě, bez obav a naplno. Projevení JÁ v jeho ryzí podobě, objevování vlastních možností, posouvaní hranic, bourání zajetých stereotypů, potažmo i předsudků...to vše pro mne skýtá kreativní tanec.
Na lekcích mám možnost projevit svoji individualitu...zároveň však mne lektorka jemně posouvá dál, poukazuje na přesah, kam se dá prostřednictvím tance zajít, co je možné tělem vyjádřit. Mám-li náladu, otevřu se novým věcem. Někdy však zůstávám sama v sobě...vše je na kreativním tanci v pořádku, vše je dovoleno.
Kurz kreativního tance by asi mohl vést leckdo a pojmout ho rozmanitými způsoby.
Já osobně vnímám jako obrovský klad, že ten náš vede právě lektorka Lenka. Je velice empatická, schopna improvizace, dokáže se ihned naladit na atmosféru ve skupině a dle toho flexibilně reagovat.
Lenka dodává tomuto kurzu punc neopakovatelné výjimečnosti. "


Irena Končoková

45 let

"Vyhovující prostředí,příjemná a přátelská atmosféra v komorním duchu s velice milými lidmi se stejným nadšením  pro tento druh tance. Výborné a profesionální vedení od Lenky. Má skvělý a v případě potřeby i individuální přístup, instruktáž a výklad. Do detailů vždy připravené hodiny. Věnuje se nejenom pohybu a tělu ale i duši.

A to je prostě úžasné!!! S lehkostí , vtipem ,nadhledem a s velkou trpělivostí nám všem předává svoje umění a vědomosti.

Děkuji Lence, že mi dala možnost objevovat a užívat si krásu nejenom kreativního tance. Netušila jsem jak moc pro mě budou její hodiny obohacující a naplňující.

Pod jejím vedením bych chtěla dál pokračovat a ráda bych se účastnila i jejích letních akcí a kurzů.:-)"

Martin Radouch

21 let, student

"Kurz Lenky mě, bude to znít vtipně, ale je to tak - rozpohyboval. Je to nepopsatelné. Lenka s námi pracovala úžasně, propojila ve mne duši s tělem, naučila mě v pohybu myslet, ale také nechat pohyb plynout.

Od září ze mne bude student DAMU - přijímačky se skládají i z pohybovky a Lenky kurz mi velmi pomohl, neboť mi tak nedělalo problém v pohybu improvizovat, což byla velmi důležitá dovednost, kterou na přijímačkách testovali...Na závěr bych chtěl dodat, že Lenka byla vždy vstřícná, milá, byla radost s ní spolupracovat, na hodiny jsem se hrozně těšil. Můžu jedině doporučit!" 

Rezervace

Zarezervujte si místo včas a přihlaste se do kurzu, který Vás bude bavit, již dnes. :)


Taneční kurz je určen ZDRAVÝM JEDINCŮM. Pokud máte jakákoli POHYBOVÁ OMEZENÍ konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tento tanec vhodný. Ne všechny pohyby jsou pro všechny dobré, proto prosím, abyste mi případná pohybová či jiná omezení sdělili před lekcí. Děkuji