WORKSHOP

SOUČASNÉHO a KREATIVNÍHO tance 7 - 12 let

SOBÍŇOV

PRO KOHO? Pro všechny chlapce a dívky ve věku 7-12le, kteří rádi zkoumají pohyb všemi směry. Jsou tvořiví a chtějí se učit nové pohybové možnosti nejen díky techniky, ale také prostřednictvím tvořivosti a představivosti.

  • KDY: sobota 25 / 3 / 2023 
  • ČAS: 9:00 - 12:00h
  • KDE: Sobíňov, ZŠ 215
  • CENA: 290Kč / osobu ( sourozenci sleva 10% )

S SEBOU: pohodlné oblečení k pohybu, pití (doporučujeme čistou vodu bez bublinek), tančíme bosí nebo v protiskluzových ponožkách.


CO NÁS ČEKÁ?

Protáhneme se a zahřejeme tělo nejen skoky a výskoky. Technika Současného tance, Tanečně pohybová improvizace se zaměřením na  Kreativní tanec, krátka variačka. Děti si také vyzkouší sami tvořit - ve skupince na dané téma vytvoří krátkou choreografii.  Výstupem pak bude Společné video. Pokud stihneme, propojím tanec i s výtvarným prožitkem.


Velice důležité je propojení EXPRESE (kreativita, vlastní projev, emoce)  a  FUNKCE (technika tance). Jedna podporuje ve vývoji druhou. Jen se zapojením  obou složek se naše tělo v tanci rozvíjí komplexně.  Díky funkci se dokážeme lépe, bezpečněji pohybovat a zvládáme také těžší kroky. Exprese nám umožní prožívat tak, aby náš pohyb měl obsah, aby vyprávěl. 

TECHNIKA nám pomůže k lepšímu a pevnějšímu postavení našeho těla v těžších variacích, umožní nám také jít do těžších tanečních pozic a pohybů jako jsou výskoky, rotace, plynulé přechody v jednotlivých rovinách.

Technika bez PROŽITKU je pouhým pohybem. Nic neříkající, nic nevypravující. Je prázdný. My směřujeme k vyjádření naší EXPRESE. Dáváme prostor k ponoření se v tanci, aby tanečník/ce mohl/a prožít daný pohyb a také výrazové kvality s ním spojené. Poznává blíže sám sebe i rozdílnost druhých. Učí se být sám sebou...

Prostřednictvím POHYBOVÝCH KVALIT a EXPRESE děti komunikují s okolním světem a vyjadřuje tak své myšlenky, představy nebo pocity. Říkáme tomu pravdivost pohybu. 


Smyslem workshopu je také překračování vlastních hranic v bezpečném prostředí pod trpělivým vedením lektora.


FOTOGALERIE


LEKTORKA LENKA ČERVENÁ

Lenka Červená
Lenka Červená

V tanci se napojuji na sebe, své tělo a emoce. Svůj vnitřní svět pozoruji a nechávám ho vyplouvat ven skrz pohyb. TANČÍM SRDCEM a to samé se snažím předávat všem - malým i těm velkým, kteří navštíví taneční lekce se mnou. Tam kde je třeba využívám ku pomoci taneční techniku, která nám pomůže posunout své pohybové možnosti ještě o něco dále.

Současný tanec, Somatický pohyb, Kruhové tance, Pilates... v detailech se liší, podstata je ale u všech pro mě stejná - pociťovat RADOST Z POHYBU.

Každá moje příprava je jedna velká, tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce, které mě naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle.

Má taneční cesta:

Tanci a práci s dětmi se věnuji více jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, poté jsem se posunula dál a postupně jsem studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa, dvouletý vzdělávací cyklus VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom) - Labanova analýza pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF), principy Body mind centering, pohybová somatika.

Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec. Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. 5 rokem pracuji ve školství . Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie, výtvarnému umění především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

REZERVACE

Zarezervujte si místo včas a přihlaste se na workshop, který Vás bude bavit, již dnes. :)

Uplatněte příspěvek na pohybový kurz u své POJIŠŤOVNY nebo ZAMĚSTNAVATELE!

  • Některé pojišťovny přispívají na pohybové kurzy nebo tábory. Příspěvky se pohybují od 500Kč - 1500Kč.
  • Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance připravené zaměstnanecné bonusy, které můžete také čerpat na pohybové aktivity pro sebe nebo své děti. 

Zjistěte si prosím více informací u své pojišťovny a zaměstnavatele.