PŘÍPRAVKA 4-6 let


  • PRO KOHO? Pro všechny chlapce a dívky 
  • 1. pololetí začíná 1.týdnem v říjnu a končí poslední týden v lednu.                                                        2. pololetí začíná 1. týden v lednu a končí poslední týden v květnu. (Pokud v průběhu roku odpadnou lekce, nahradíme si je v červnu nebo o víkendu)
  • KDE: ZŠ Sobíňov 215 / Chotěboř Horní mlýn
  • ROZVRH A CENÍK zde

REZERVACE

dole

 ZÁKLADNÍ INFORMACE


Min. obsazenost pro otevření kurzu 6 dětí. Max. kapacita 12-15 dětí.

Počet lekcí  za pololetí 16-17 lekcí.

Cena kurzu neobsahuje náklady na oblečení k choreografii. Kostým někdy vyrábíme, někdy ho spíchneme z toho co máme doma a jindy kupujeme. Snažíme se nakoupit co nejlevněji. Cena cca 600 - 900 Kč / kostým

NETANČÍME v průběhu státních svátků a školních prázdnin.  

S SEBOU: Pohodlné oblečení k pohybu, pití (doporučujeme čistou vodu bez bublinek), tančíme bosí, v protiskluzových ponožkách nebo "capáčkách" (nenoste prosím bačkory nebo cvičky).   


1. LEKCE je i lekcí UKÁZKOVOU

RODIČE se mohou na první lekci dívat a zeptat se na cokoli lektorka, který řekne i základní informace ke kurzu. Po první lekci již není účast na lekci možná. Po dobu lekce je ale možné počkat v šatně, pokud prostor šatnu nabízí.

Ukázková lekce (UL) po zahájení kurzů je možná pouze za předpokladu, že je v kurzu volné místo a po předchozí domluvě s koordinátorkou kurzů. Pokud je zájem o kurz, platí se jeho plná částka za pololetí. Pokud nebudete mít o kurz zájem platíte za UL 50Kč.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny nové zájemce, rodiny účastníků, přátelé a další proběhne ke konci roku (květen / červen) v týdnu kdy bude probíhat akce www.amaterskatvorba.cz     

PLATBU ZA 2. pololetí je třeba uhradit DO KONCE LEDNA na základě zaslané FAKTURY, kterou zasíláme AUTOMATICKY od 15. ledna. Případně pak HOTOVĚ na lekci. Pokud si nebudete přát pokračovat dále v kurzu, prosíme, abyste tuto skutečnost oznámili na tanchi.info@gmail.com do poloviny ledna.                                                                            


O Kurzu

"Přesnost, čistota a pravdivost pohybu má přednost před složitostí." ( Lenka Švandová, Taneční výchova pro předškolní děti )​

V lekcích taneční přípravky jde převážně o poznávání nových pohybových možností. Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-pohybová hra, která je vždy navozena motivací dětí prostřednictvím příběhu, básničky, výtvarným námětem, pohádkou aj. Lektor děti vede k nezáměrnému učení spojenému s prožitkem. Učí se poznávat své možnosti i svůj vnitřní emocionální svět, který prostřednictvím pohybu vyjadřuje ven a vytváří tak vztah s okolním světem.

Děti se učí rovnováze, obratnosti a orientaci v prostoru. Rozvíjí si hrubou a posléze i jemnou motoriku.

Opět skrze hru rozvíjíme v dětech smysl pro rytmus, vnímání a propojení se s hudebním doprovodem - na lekci využíváme reprodukovanou hudbu i živý doprovod s hudebními nástroji (bubny, flétna, tamburína aj.)

"Vypracování těla se nesmí dít na úkor vnitřního oživování, na úkor prožitku, ale obě složky tance - technická i výrazová - se musí navzájem doplňovat a umocňovat. To je základní princip novodobého tance a taneční průpravy z něho vycházející." ( Jarmila Jeřábková, Taneční průprava )

Bereme v potaz, že každý jedinec je individualita, v předškolním věku to platí dvojnásob. Lze tedy předpokládat, že i rozvoj pohybových schopností je u dětí odlišný. Proto je pro nás prvořadá radost z pohybu před dokonalou formou. Vedeme děti k tvořivosti a komunikaci v kolektivu.

Taneční výchova se úzce prolíná s mravní výchovou. Děti lektor vede ke vzájemného respektování, přátelství a k vnímání svých potřeb i druhých - ke vzájemnému respektování. Vzájemně se podporujeme - není podstatné kolik chyb děláme, ale učíme se vnímat a popisovat to co se nám podařilo a uvědomit si také v čem bychom se mohli zlepšit. V neposlední řadě vedeme děti k zodpovědnosti k sobě samému i ke skupině jako celku.


FOTOGALERIE

PRO VÍCE FOTOGRAFIÍ NAVŠTIVTE NAŠÍ GALERII ZDE.


Lektorka Lenka Červená

Lenka Červená
Lenka Červená

Tanci a práci s dětmi se věnuji víc jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, kterému jsem se věnovala 9 let.  Poté jsem 1 rok studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom), kde jsme se věnovali Labanově analýze pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF) a okrajově principům Body mind centering. 

Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec.  Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka. 

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež - vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie , výtvarnému umění především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

Každá moje příprava je jedna velká tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce které mne naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle. :)  


SHLÉDNOUT VÍCE VIDEÍ můžete na našem YOUTUBE kanálu ZDE.

Reference

Marie Juhaňáková

Tanečně pohybová přípravka, Frymburk

"Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za to co jste s holkami dokázala a jak si to užili. Byla radost dívat se co jste je naučila, jak je to bavilo a ty oči jak jim při představení svítila radostí. Fakt pro mě zážitek. Vystoupení jsem si moc užila.  Děkujeme Ellenka  s maminkou."

Pavlína Filipová

Tanečně pohybová přípravka, České Budějovice

"Ahoj Leni, děkujeme!! Za tvé nadšení, za tvou energii, za skvělé nápady a vůbec... Teď už jsme mohli zvolnit a tanec nás zase pohltil, zahrada byla o víkendu plná víl :D...Vidím, že Bětku to krásně rozvine do jiných rovin a tak bych si přála, aby v podobném duchu pokračovala dál."

Jitka Kocánová

maminka tanečnice z kurzu

"...Jinak Vám i celému týmu Tanchi chci poděkovat za krásný zážitek ze závěrečného vystoupení, bylo to moc fajn. Tanečnice i tanečníci byli úžasně sví a autentičtí, stejně jako vy, jejich průvodci tanečním světem. Ať se Vám i celému studiu daří, krásné prázdniny."

Více REFERENCÍ si můžete přečíst ZDE na stránce úplně dole. 

Rezervace

Zarezervujte si místo včas a přihlaste se do kurzu, který Vás bude bavit, již dnes. :)


PŘIHLÁŠKA SOBÍŇOV

PŘIHLÁŠKA CHOTĚBOŘ

Uplatněte příspěvek na pohybový kurz u své POJIŠŤOVNY nebo ZAMĚSTNAVATELE!

  • Některé pojišťovny přispívají na pohybové kurzy nebo tábory. Příspěvky se pohybují od 500Kč - 1500Kč.
  • Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance připravené zaměstnanecné bonusy, které můžete také čerpat na pohybové aktivity pro sebe nebo své děti. 

Zjistěte si prosím více informací u své pojišťovny a zaměstnavatele.