VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ  

Jak KREATIVNĚ tančit, tvořit, vést děti v předškolním věku

 - pro pedagogy, lektory, rodiče...-

1 blok je pro  všechny zájemce o kreativní tvorbu v tanci doplněnou o výtvarnou činnost. 2 blok je pak úzce zaměřený na lektorkou činnost. Je pokračováním pro ty, jenž chtějí získat více vědomostí i dovedností jako vedoucí kreativního tance u předškoláků. 

PRO KOHO? rodiče, lektory tance, pedagogy, vychovatele, rodiče, studenty, lektory jiných oborů, vedoucí táborů, divadelníky aj.

Pro účastníky 2. bloku je nezbytná účast na 1. bloku.

1 BLOK

 • TERMÍNY: 13. - 14. 5. 2023

sobota 9.30 - 12:00h / oběd / 13:00 - 18:00h, neděle 9:30 - 12:00h

 • ČAS ( 10 hod / víkend)
 • KDE: Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček.
 • CENA: 2 950Kč 
 • Při rezervaci se platí nevratná záloha 1500Kč na účet (fakturu zasílám na email).

2 BLOK

 • TERMÍNY: Bude určeno
 • KDE: -----
 • CENA: -------


PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

 • Odesláním přihlášky se zavazujete zaplatit daný workshop nejpozději do 3 dnů od obdržení faktury, kterou posílám v průběhu několika dní od obdržení rezervace(pokud se přihlašujete ve chvíli, kdy workshop začíná za kratší dobu než 4 dny , nutné uhradit workshop ještě ten den, opět po obdržení faktury.) Pokud platba nebude odeslána, VAŠE REZERVACE JE STORNOVANÁ.

  • Odhlášení z workshopu více jak 14 dní před seminářem, vrací se 90% z celé částky.
  • Odhlášení z workshopu méně jak 14 dní před seminářem, finanční částka vratná není, můžete ale za sebe najít náhradu.
  • Pokud se nebude moci workshop uskutečnit ze zavinění studia, částka za workshop se účastníkovi vrací v plné výši nebo se hledá nový termín.
  • Pokud se nebude moci workshop uskutečnit z důvodu vládních nařízení - hledá se nový vhodný termín.

Fotogalerie

1 BLOK

Milí zájemci, tento seminář již připravuji nějakou dobu a jsem ráda, že ho mohu již nabídnout a díky Vám dostat kreativní tanec ještě více mezi děti.

Tanci a vedení lekcí se věnuji  15 let. Dětem v předškolním věku přibližně 9 let. Je to práce, která mě neustále posouvá dál. Čerpám z materiálů od předních pedagogů v této oblasti, zároveň si již několik let tvořím materiály vlastní. Vytvářím autorské písně i básně, které si děti na mých lekcích oblíbily. Dokonce je zapojuji i u dětí mladšího školního věku (2.třída) v TV. Děti je milují a to mě velice těší. Plní přesně tu funkcni kterou jsem si přála - aby děti pohyb bavil a i takový, který není vždy  jejich oblibou.

Své lekce zdokonaluji každým rokem. Každá skupinka dětí mě posune zase o kousek dál. Ráda bych Vám mé zkušenosti alespoň z části předala. Jak dětem zpříjemnit pohybovou složku během dne, na lekci, v tělesné výchově, ve školce, doma... Odnesete si několik tanečně pohybových her se zaměřením na kreativitu. Řekneme si jak s dětmi pracovat, jak dané činnosti rozvinout dál, čím se můžete inspirovat, abyste vytvořili své vlastní kreativní hry a jak kreativní tanec propojit s výtvarnou tvorbou nebo také se sebereflexí a relaxací.

1. blok se zaměří na kreativitu v tanci doplněnou o výtvarnou činnost pro věkovou kategorii předškolní věk. Sebezkušenost zde nebude chybět a tak vše co se naučíme si také sami vyzkoušíme. V kreativním tanci nejprve zvolím témata obsahově vhodnější pro dospělé. Budete si moci vyzkoušet jak kreativní tanec blahodárně působí jak na Vaši duši tak i tělo. Někdy vás přivede k zamyšlení, jindy se díky němu tělo i mysl uvolní a tělo se nechá volně vést...jindy se dostanete do příjemně hravé nálady.

Sebezkušenost nás obohatí a my díky ní budeme lépe rozumět tomu, co se v těle při pohybu děje, jak na nás působí vedené slovo, co dokážou rekvizity a naše představa.


ODNESETE SI

 • Nové vědomosti o tom proč je kreativita u děti nesmírně důležitá. Proč a jak ji u dětí rozvíjet.
 • Nové pohybové dovednosti. 
 • Soubor kreativních her (tanečně pohybových) pro své využití.
 • Poznáte některé nástroje k vytvoření vlastních pohybových her.
 • Zkušenosti při práci s psychomotorickými pomůckami.
 • Vlastní sebezkušenost.
 • Řekneme si, jak vytvořit dětem doma podnětné prostředí k tvorbě za minimum času a peněz
 • Ukážeme si jak využít v Kreat. tanci Orffovy a rytmické hudební nástroje.
 • Motivaci a inspiraci k práci s dětmi - dostanete také seznam knih a webových stránek, které Vám budou velkým pomocníkem.
 • ODVAHU TVOŘIT, TVOŘIT, TVOŘIT.... a dát dětem při tvorbě ještě větší prostor, než jsme doposud zvyklí.

2 BLOK

LEKTORSKÝ KURZ - ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

se zaměřením na předškolní věk dětí

PRO KOHO? pro lektory, pedagogy, animátory, sportovní trenéry, ale také pro širokou veřejnost která o dané téma jeví zájem.

NUTNÉ ABSOLVOVAT 1. BLOK.

V 2 polovině roku se více zaměříme na pedagogickou činnost.

ODNESETE SI

 • Nové vědomosti o METODICE a DIDAKTICE tanečně pohybové výchovy.
 • Naučíte se jak STRUKTUROVAT TANEČNÍ LEKCI a co by nemělo chybět v obsahu (úvod, pohybová a hudební průprava, hlavní část, tanec, relaxace) - Vše i po praktické stránce.
 • Povíme si o RITUÁLECH a o jejich důležitosti při přechodech během lekcí.
 • Vyzkoušíme si RELAXAČNÍ TECHNIKY a naučíme se jak je využívat u dětí.
 • Vše zažijeme na sobě. SEBEZKUŠENOST je nejdůležitejší a bude nám zabírat nejvíce času.
 • Nakousneme i VÝCHOVNÉ KONCEPTY - jak k dětem přistupovat, abysme si rozuměli. Nebude chybět diskuze o hranicích a respektu mezi lektorem a dítětem.
 • Vyzkoušíme si, jak se dá kreativní tanec propojit s výtvarnou tvorbou nebo pohybovým divadlem.
 • Vyzkoušíme si sami vést taneční lekci se supervizí

Na těchto lekcích se Vám pokusím předat to nejdůležitější, co jsem se za svých 15 let, kdy pracuji s dětmi, naučila. Povíme si co a jak učit, kde a za jakých podmínek. Co by na lekci nemělo chybět, aby děti bavila a obohacovala. Povíme si také o Labanově analýze pohybu, ze které primárně vycházím při tvorbě kreativních lekcí.


UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE - ZKOUŠKA

 • Tato zkouška je dobrovolná. Pokud se ale budete chtít profilovat jako Lektork Kreativního tance se značkou Tanchi, bude zapotřebí tuto zkoušku splnit a dále se řídit pravidly, které se dozvíte na daném semináři.
 • Lektor Kreativního tance pod značkou Tanchi může mít na stránkách www.tanchi.cz svůj profil a za roční poplatek vkládat své kurzy, akce, které pořádá kdekoli po České republice. Stejně tak může využívat ke své propagaci facebookové stránky Tanchi, kde ráda nasdílím každou akci, která se týká tohoto směru.


SEMINÁŘEM VÁS BUDE PROVÁZET

Lenka Červená

S vedením zájmových kurzů se zaměřením na tanec mám 15 let praxe. Tanečně pohybovou přípravku jsem začala vést nejprve v Kredanci (České Budějovice), kde jsem byla 2 roky zaměstnaná. Zde jsem se s tak malými dětmi v tanci setkala poprvé. Vrátila jsem se k vývojové psychologii, fyziologii a dalším oborům, které mi napomohli krůček po krůčku utvářet ucelený systém toho jak by měli jednotlivé lekce pro tak malé děti vypadat, co je nezbytné aby jim bylo předáno, co naopak by se mělo minimalizovat nebo úplně omezit. Čerpám také z výukových materiálů pro Tanečně pohybovou výchovu od Losla nebo Švandové. Další knihy, které jsou pokladem pro každého lektora a mohou být i pro rodiče, řeknu osobně na tomto semináři.

Velkým pomocníkem při vytváření výukových materiálů mi byla a stále je Labanova analýza pohybu. Pro práci v kreativním tanci je nepostradatelný. Labanova analýza pohybu je základ, se kterým by se měl každý lektor seznámit, pokud chce Kreativní tanec učit.

Výukovou strukturu, pro předškolní věk, utvářím již více jak 5 let. Jsou to materiály, které jsou aplikované v praxi a mají skvělé výsledky. Děti mají naši výuku rádi a rodiče jsou spokojení. Svědčí tomu i velký zájem o tento kurz.

Výtvarnému oboru se rekreačně věnuji celý život. Absolvovala jsem 2 semestry arteterapie v postgraduálním vzdělávání. Pedagogiku volného času jsem studovala se zaměřením na výtvarný obor. Dobrovolně jsem dva roky učila výtvarný kurz pro děti a dospělé.

Mám mnohaleté zkušenosti s vedením kurzů i příměstských táborů. 

Základní vzdělání v kostce

 • Bc Pedagog volného času obor vychovatelství
 • 2 vzdělávací seminář Vědomé tělo s Renou Milgron, Praha
 • 4 bloky Medicína v Tanci, Zuna Vesan Kozánková
 • 4 bloky Somatické systémy s Aničkou Línovcovou
 • 1 rok studia Tanečně pohybové terapie, Olomouc
 • Lektorský kurz Pilates, Blahušová, Praha
 • Masérský kurz, Praha
 • Semestrální vzdělání v jóga a zdravý životní styl


Zkušenosti v kostce

 • od 15 let výuka tanečních lekcí - street dance pro děti a mládež (celkem 9 let lektorské praxe)
 • 2014-2015 práce v organizaci Kredance.zs, Vedení dětských kurzů od 3 let a Kreativní tanec pro dospělé, České Budějovice
 • od roku 2016 založení organizace Tanchi - tanečně pohybové kurzy se zaměřením především na kreativní a současný tanec a pohybovou somatiku, České Budějovice
 • Zkušenost s vedením až 5 členného lektorského týmu 
 • 2019 - 2021 vedení kurzů ve vlastním tanečním studiu v Českých Budějovicích
 • 3 roky praxe jako vychovatelka ve ŠD, České Budějovice

Nyní vyučuji pravidelné dětské kurzy od 4 let i dospělé ve Frymburku. V Českých Budějovicích a Českém Krumlově nabízím jednorázové workshopy. Vedu 2 členný tým lektorek působící v Českých Budějovicích. Pracuji také jako vychovatelka ve školním klubu, ZŠ Frymburk


Reference

Během fungování studia Tanchi jsem zaučila několik lektorek, které u mě vedly kurzy nebo tábory. V žádném kurzu nebo táboře nechyběla Kreativní pohybová složka (na táboře i výtvarná). Níže si můžete přečíst, co ženám spolupráce se mnou přinesla. 

Má spolupráce s Lenkou Červenou začala při organizaci příměstského letního tábora, která byla skvělá od samého začátku až do konce. Lenka je hodná, usměvavá a čistá bytost plná pozitivní energie. Obdivuji její zapálení pro věc a nadšení proto co ji naplňuje. Vždy jde do všeho naplno. Její přístup k práci a k lidem je na profesionální úrovni. Má velmi tvůrčího ducha k umění i k tanci. 

Velmi jsem se od ní inspirovala a nalezla v sobě také kousek tvořivosti, ze které čerpám dodnes. 

Jsem velmi ráda, že jsem Lenku mohla poznat a doporučuji navštívit její lekce a semináře. Bude to stát za to!

Adéla Ťuková, 23 let

Bývalá lektorka táborů v Tanchi
Spolupráce s Lenkou pro mě znamená opravdu mnoho. Lenka je pro mě tanecnice hluboce propojená se svým tělem ve vědomém tanci a pohybu. Hloubku tohoto propojení ukotvuje její vášeň pro tanec, neskutečně široký rozsah studia teoretických zdrojů, které jsou pro tanec nezbytné, aktivní a letitá zkušenost s různými druhy tance a její zvnitřnelé nastavení na kreativitu. Touha vést lidi ke zdravému způsobu pohybu a tance, její každodenní zdravý způsob života, upřímný respekt k sobě i druhým jsou kombinací, která uchvátí a motivuje snad všechny, kteří touží jít cestou tance. 


Toto vše se samozřejmě projevilo v její přípravě a vedení lektorů. Otevřelo se mi díky ní nespočet možností pro vedení hodin, nespočet nápadů, inspirací, pojetí. Má práce s vlastním tělem díky tomu vycházela z jeho zvědomnění. 


Lenka byla vždy ochotná poradit, podpořit, nápomocná a otevřená v hledání možností. Díky jejímu vedení jsem navštívila území za hranicemi mého vlastního omezení.

.

Lucie Goldfingerová, 50 let

Bývalá lektorka tanečních lekcí (Současný a kreativní tanec) a táborů v Tanchi

Spolupráce s Lenčou byla velmi přínosná. Vzdělala jsem se v kreativním tanci, v organizaci času i lidí i ve vedení tanečního studia. Kreativní tanec mě velmi zaujal a naučilo mě to více svobody v tanci a pohybu. Čas strávený s Lenčou byl velmi příjemný a přínosný. Děkuji za každou minutu, kterou mi věnovala. Myslím, že můžu říci, že komukoliv bude Lenča věnovat čas, posune se o krok dál, ať už v tanci, životě nebo přístupu sám k sobě.

Tereza Chromčáková

Bývalá lektorka tanečních lekcí (Současný a Kreativní tanec) a táborů v Tanchi

Spolupráce s Lenkou je pro mě jako výtvarného lektora velkou inspirací, zejména v pedagogických přístupech, které zahrnují dobré zásady respektujících přístupů, vytvoření bezpečného prostředí, oboustranná radost z procesů tvorby, nehodnotící postoje. V praxi vzácnost, ke které je třeba vyzrálé osobnosti. Nejvíc mě konkrétně asi zaujala soustředěnost a pozorná vnímavost, které se tak pěkně přenáší z lektora na děti a umožňují jim být sami vnímavější a soustředěnější. Blahodárné kapičky v naší rychlé a nepozorné přítomnosti. 

Mám ráda propojení různých oborů, které se navzájem ovlivní. Tanec a výtvarné umění jsou fajn parťáci. Jak říká má oblíbená Zdislava Holomníčková ( pedagog ZUŠ-výtv. obor): "Naplňte srdce a ono přeteče a vydá" a to se Lence krásně daří. 


Jitka Davídková

Výtvarná lektorka na táboře 

REZERVACE

na 1 BLOK semináře