TERMÍNY                  akcí a vystoupení 

2021 - 2022

PROSÍME, ABYSTE S TĚMITO TERMÍNY PŘEDBĚŽNĚ POČÍTALI A NEPLÁNOVALI SI RODINNÉ AKCE. DĚKUJEME 

Upozorňujeme, že se detaily jednotlivých akcí mohou měnit. Aktuální informace dostanete vždy na Váš email před danou akcí. Pokud někde Vaše děti nevystupují, přijďte se podívat na ostatní skupiny z Tanchi. Každý zájem a podpora nás těší. :)


TERMÍNY AKCÍ

 • VÁNOČNÍ LEKCE s rodiči / v 1. týdnu v prosinci / PŘÍPRAVKA 4-6 let

 • KARNEVAL / v únoru / v průběhu lekce / téma "Pohádková říše"/ PŘÍPRAVKA 4-6 let

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / v květnu / můžete se přijít podívat na všechny naše dětské lekce, vítaní jsou rodiny dětí, přátelé a všichni zájemci o naše kurzy. Uskuteční se jako součást projektu: https://amaterskatvorba.cz/  / VŠECHNY KURZY


TERMÍNY VYSTOUPENÍ 

REDDANCE a TAN. KURZ 9-12 let (ČB)

Zde je uveden souhrn vystoupení pro taneční skupinu RedDance. U některých akcí se datum a informace dozvíme až v průběhu roku. 

Pro RedDance a Tan. kurz 9-12 let

 • PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE (březen / duben) / divadelní sál DK Metropol / taneční skupina RedDance a tan. kurz 9-12 let. Účastnický poplatek 50,-Kč / osobu. Možnost účasti na tanečním workshopu s profesionály (cenu upřesníme) 
 • BUSKERS FESTIVAL / FLASHMOB - "Tančit může každý, i ty!"😉. - Den bude upřesněn. Tančeme a "oživme" město společně - děti, mládež, dospělí... Naučte se s námi choreografii - celou nebo její část z videa které zveřejníme. Přijďte v domluvený čas na náměstí a tančete... 
 • BUSKERS FESTIVAL / VYSTOUPENÍ (červen) / veřejný městský prostor 
 • GENERÁLNÍ ZKOUŠKA / předpokládaný termín 17. 6. 2022 / Metropol - Malá scéna / od cca 15:00 hod zkouška. Rozpis zkoušek jednotlivých skupin bude upřesněno.
 • ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ / předpokládaný termín 18. 6. 2022 / představení všech kurzů ze studia Tanchi / Metropol - Malá scéna / přibližný čas začátku: 18:00 hod. / PRO VŠECHNY KURZY

Pouze pro RedDance


TERMÍNY VYSTOUPENÍ 
ostatních kurzů

FRYMBURSKÝ budou vystupovat na akcích dle zájmu a možností skupiny. Na začátku kurzu vše společně probereme.

 • BUSKERS FESTIVAL / FLASHMOB - "Tančit může každý, i ty!"😉. - Den bude upřesněn. Tančeme a "oživme" město společně - děti, mládež, dospělí... Naučte se s námi choreografii - celou nebo její část z videa které zveřejníme. Přijďte v domluvený čas na náměstí a tančete... / pro REDDANCE a pro veškerou veřejnost, která si chce s námi zatančit (pro dospělé a děti od cca 9 let) - nutné přihlášení na akci
 • BUSKERS FESTIVAL / VYSTOUPENÍ (červen) / veřejný městský prostor / PŘÍPRAVKA (vystoupí podle připravenosti skupiny), TAN.KURZ 9-12, REDDANCE
 • GENERÁLNÍ ZKOUŠKA / předpokládaný termín 17. 6. 2022 / Metropol - Malá scéna / od cca 15:00 hod zkouška. Rozpis zkoušek jednotlivých skupin bude upřesněno./ PRO VŠECHNY KURZY
 • ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ / předpokládaný termín 18. 6. 2022 / představení všech kurzů ze studia Tanchi / Metropol - Malá scéna / přibližný čas začátku: 18:00 hod. / PRO VŠECHNY KURZY