k sezóně 2021 - 2022


Tanečně - pohybové lekce probíhají od 20. 9. 2021 do 16. 6. 2022.

PROSTORY

KOČÁRKY prosím nechávejte před schody na kraji. Může se využít i prostor mezi dveřmi.

KOLA prosím nechávejte u kolostavu, který se nachází ve dvoře nebo před

ŠATNA

  • V šatně můžete na své dítě počkat.

  • V šatnách, prosím, udržujte pořádek a nenechávejte zde cenné věci. Studio není za případnou ztrátu zodpovědné. (možné uschovat během lekce u lektora)

VSTUP DO PROSTORU

  • prosím všechny, aby do Prostoru vstupovali BEZ OBUVI. Obuv se vyzouvá a nazouvá na chodbě. Prosím také, abyste obuv POKLÁDALI POUZE DO BOTNÍKU. Přes chodbu ve studiu chodíme bosí, tak ať tu máme čisto. DĚKUJI VŠEM

ZAČÁTEK LEKCE

Lektor si děti do sálu bere až se začátkem kurzu, do té doby děti čekají v šatně a jsou za ně odpovědní rodiče.

PROSÍM VŠECHNY ÚČASTNÍKY, ABY SE SNAŽILI NA LEKCE CHODIT VČAS.

POZDNÍ PŘÍCHODY RUŠÍ PRÁCI VE SKUPINĚ. Děkujeme za pochopení

OMLUVENKY A NÁHRADA LEKCÍ

Omluvenky

Prosíme rodiče, aby své děti omlouvali pokud možno před lekcí LEKTOROVI. Lektor se tak může na danou lekci lépe připravit a dostává zpětnou vazbu o tom co se s daným dítětem děje. Pokud to dříve nestihnete, omluvte své dítě i po lekci do konce týdne kdy lekce probíhá. Děkujeme

Na lekci lektor nebere telefon, prosím netelefonujte mu. Kdybyste potřebovali něco naléhavého, volejte vždy nejprve Lence Červené tel 737 580 003.

Náhrada omluvené lekce

Lekce je možná nahradit v jiném kurzu pouze za předpokladu, že to nenarušuje danou lekci a není naplněna max. kapacita kurzu.

Nutné předem domluvit termín náhrady s lektorem dané lekce.

Možné náhrady mezi kurzy:

  • Přípravky a gymnastika 4-6

  • Tan. Kurz 6-8 a gymnastika 7-12

  • Tan.kurz 9-12 a gymnastika 7-12

  • Tan. skupina RedDance 12-16 si může lekci nahradit v kurzech pro Dospělé.

Lektoři dětských kurzů:

Sabina Rosecká

tanchi.rosecka@gmail.com

tel.: 725 430 585

Aneta Švarcová

tanchi.svarcova@gmail.com

tel.: 720 419 529

Martina Štojdlová

tanchi.stojdlova@gmail.com

tel.: 722 826 770

Koordinátorka a lektorka kurzů:

Terez Chromčáková

tanchi.info@gmail.com

tel: 605 884 212

Vedoucí studia a produkční

Lenka Červená

tanchi.cervena@gmail.com

tel: 737 580 003

PROSÍME, BERTE V POTAZ, ŽE LEKTOR JE POUZE UČITELEM TANCE.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI (přihlášení, platba, termíny a info k vystoupení, soustředění, závěrečnému vystoupení, atd.) má na starost koordinátorka kurzů Lenka Červená

Aktuálně ze studia

Důležité informace Vám budeme zasílat na Váš email.

Na stránkách www.tanchi.cz najdete aktuality ze studia na úvodní stránce v aktualitách.


Děkujeme, že jste věnovali těmto informacím svůj čas a pozornost.

Budeme se se všemi lektory snažit, aby se Vám i Vašim dětem u nás líbilo a tanec děti obohacoval nejen po stránce tělesné, ale také stránce emoční a psychické.

Těšíme se na krásně prožitý rok! :)

Za celý tým Tanchi

zakladatelka a vedoucí studia

Lenka Červená