Ve splynutí - pro matky a dcery 

16.04.2022

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

Jednodenní pohybový seminář 

PRO matku a dceru - dcery od 10 let až po neomezený věk a matky též mají neomezený věk :) aneb ženy dívkám a dívky ženám... vítaní jsou proto ženy a dívky v jakémkoli věku.  

Nebojte se pohybu, nebude složitý. Každý ho zvládne. Je důležité, aby pohyb vycházel z Vás, nikoli z lektora. Já Vás ale podpořím a vším provedu. :)

DÉLKA 3 hodiny

DEN: sobota / neděle

KDE: 

CENA: 750Kč / pár (matka + dcera)Společné vnímání v klidu i pohybu, poznávání druhého skrze poznání pohybových kvalit člověka, umění se naladit na druhého, přizpůsobit se nebo se nechat vést. Čekají nás tanečně pohybové aktivity,  prožitkové kresby, dotek, základy masáží, společné sdílení.

Naladíme se jeden na druhého a budeme se tentokrát více poznávat přes naší pohybovou stránku, skrz neverbální komunikaci. Jinak tedy než jsme byly doposud zvyklí. Pohyb o nás prozradí mnohé, což někdy překvapí i nás samotné. :) ... Okusíme společně tanečně pohybovou laboratoř, kde se zaměříme na naší chůzi, stoj (postoj), velkou část se budeme věnovat PROSTORU jak osobnímu tak tomu všeobecnému kolem nás. 

Náš vnitřní svět se odráží ať chceme nebo ne v tom vnějším - v našem projevu, našem výrazu, postoji. A je tomu i naopak. A tak vždy když se o sobě chceme něco dozvědět, lépe se pochopit nebo naopak cítit se lépe... vždy nám v tom napomůže pohyb.

Pojďte se ponořit do sebe, do propojení a užívání si jeden druhého v jiném nepoznaném prostředí. Pojďte zkoumat a společně tvořit.

Program budu přizpůsobovat dané chvíli a potřebám skupiny. Něčemu se pověnujeme delší domu něco zase jen naťukneme. Strach nechejte doma, nebude potřeba. Věřím, že si to společně všichni užijeme. :)