Anet Švarcová


Anet Švarcová

K mému prvnímu pedagogickému setkání s dětmi došlo před dvěma roky. Začala jsem vést kurzy anglického jazyka a postupně začaly přicházet i další příležitosti k rozšíření mé pedagogické praxe.

Vyzkoušela jsem si práci s dětmi nejrůznějších věkových kategorií. Díky těmto zkušenostem jsem si uvědomila, že je pro mne oblast pedagogiky velmi zajímavá a inspirující, proto mé další kroky vedly na PF JU v Českých Budějovicích, kde v současné době studuji Učitelství se zaměřením na český a anglický jazyk.

Mou velkou vášní je také divadlo. Před sedmi lety jsem měla možnost poprvé nahlédnout do hereckého světa, zalíbilo se mi tam a pohybuji se v něm dodnes. Měla jsem příležitost poznat v této umělecké oblasti různé formy a způsoby práce. Postupem času jsem se od klasického divadla dostala až k divadlu pohybovému a taktéž tanci.

Za tyto zkušenosti jsem velmi vděčná, neboť z nich nyní čerpám i při práci s dětmi.