ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

Stuck for Ideas?

ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

zpět na KURZY PRO DĚTI
zpět na KURZY PRO DĚTI

OBSAH KURZU:

 

Tančit intuitivně je krásné, může nás tanec zavést do velice příjemných pocitů i těch nepříjemných… můžeme z tance získat mnoho podnětů k dalšímu rozvoji, avšak nevedeme tělo a mysl vědomě do poznávání nových možností. To nám nabízí kurz Základy kreativního tance. To co v kurzech naleznete jsou podle mého názoru opravdu základy, od kterých se můžete odrazit k lepšímu pochopení pohybového slovníku u sebe i druhých, rozvinout tak svůj taneční projev a vyjádření svého těla. Kurzy jsou zaměřené z 90% na vlastní rozvoj a poté také rozvoj skupiny prostřednictvím spolupráce. Technické průpravy zde najdete opravdu minimum, avšak kurz Vám nabídne něco co využijete dále i u techniky. Budete se učit tělo vést do jednotlivých směrů a rovin… Iniciovat (odkud pohyb začíná) pohyb z určité části těla a vnímat nejen sebe ale i skupinu, přizpůsobovat se změnám (dynamice skupiny) a také posilovat pohybovou paměť.

 

OBSAH  JEDNOTLIVÝCH KURZŮ:

 1.BLOK                                                                                                                  

TĚLO– organizace těla a jeho přeorganizování (vývojové vzorce)

½ lekce vědomá pohybová cvičení zaměřená na prožitek

½ lekce vědomý tanec 

V tomto bloku se budeme věnovat především sobě zevnitř. Svojí pozornost přesuneme na jednotlivé části našeho těla, abychom mohli postupně dosáhnout jeho propojení a následně umožnili tělu fungovat v jeho celistvosti. U většiny lidí je to ale proces na delší dobu. Naše tělo a mysl přejímá od dětství do dospělosti jak vzorce užitečné, tak pohybové vzorce, které přispívají k nesprávnému držení těla, chůzi, sedu, používání těla při práci atd. Pokud naše tělo funguje několik let bez integrace centra (hara), nečekejme že se nám tělo podaří propojit za krátký čas. Může to trvat několik měsíců či let. Je třeba ale začít a vydržet…

Vývojové vzorce z pohledu Bartenieff:

  1. Dýchání

aktivování hlavního dýchacího svalu – bránice,

vedlejších dýchacích svalů – mezižeberní,

snaha o jejich propojení

  1. Pupeční radiace: centrum - končetiny (předpáteřní vzorec)

  2. Spinální vzorec: hlava - kostrč (páteřní)

  3. Homologní: horní-dolní polovina těla

  4. Homolaterální: pravá-levá polovina těla

  5. Kroslaterální: diagonální propojení těla

 2.BLOK                                                                                                                  

PROSTOR

TĚLO – Bf 6

Během 2.bloku zavnímáme prostor kolem sebe, ukážeme si co nám nabízí a jak ho můžeme uchopit v tanci i v běžném životě. Prostor nás roztančí.

Prostor:

- osobní prostor a hranice

- všeobecný prostor

- roviny

- zóny

- směry …

Na začátku lekce budeme pokračovat v prohloubení vývojových vzorců z prvního bloku a to prostřednictvím pohybových frází. Zkusíme si také cvičení BF6 od Bartenieff. Tyto cvičení napomohou k ekonomičtějšímu pohybu, provedení pohybu s co nejmenší námahou pro dosažení nejlepšího výkonu.


 

 3.BLOK                                                                                                                  

EXPRESE

ÚSILÍ

 

 4.BLOK                                                                                                                  

FLOOR WORK & CYKLUS VZTAHŮ (uzemnění – odtlačení – natažení – přitažení)

TVAR – tvarové kvality, forma a význam, vytváření vztahu svého těla / s vnějším prostorem...

KOMBINACE ÚSILÍ – 8 ZÁKLADNÍCH AKCÍ / STAVY / ACTION DRIVES


 

 5. BLOK                                                                                                                 

Ti, kteří absolvovali před tímto blokem všechny 4. bloky (nebo některé z nich) mají možnost vědomě pracovat s tím co se učili, osvojovat si poznatky a pokoušet se je zvnitřnit propojováním v tanci. Při tanci tedy budeme vnímat nejen vé tělo, ale také prostor, tvar a úsilí.

Každý tančí dle svých možností a schopností. 

TĚLO – iniciace a sekvence…

CENTRACE 

VNITŘNÍ PLYNUTÍ jako podpora k EXPRESI

EMOČNÍ KRAJINA – KRYCHLE

IMPROVIZACE

POHYBOVÝ CHÓR

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Doporučené vybavení: 

Pohodlné oblečení, které nebrání pohybu.

Tancuje se na boso, v ponožkách, tanečních návlekách nebo v tanečních piškotech. 

Deku.

Lektor: Lenka Červená

 

PŘIHLÁŠKA, CENÍK a ROZVRH: 

Vše na jednom místě - najdete v horním menu ZDE .

Naše tělo je v neustálém plynutí. Vnímejte jeho klid a dynamiku. Poznávejme se prostřednictvím tance a učme se novým možnostem vyjádření.

Vytvořené sdílíme s dalšími lidmi
V jednoduchosti je krása
Tančíme i mimo jeviště
Labanův pohybový sbor nás obohatí