VÝZNAMNÝ NADPIS

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ  

Jak KREATIVNĚ tančit, tvořit, vést. - pro pedagogy, lektory, rodiče...

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ pro lektory tance, pedagogy, vychovatele, rodiče, lektory studenty... pro všechny zájemce o kreativní tvorbu v tanci a výtvarné činnosti.

Kurz bude trvat 1 rok a bude rozdělen na 2 bloky.

 • KDY: 1. blok: od ledna - června 2022 2. blok: září - únor 2023

Kurz bude probíhat cca jednou za měsíc v sobotu nebo v neděli. Někdy oba dva dny.

Pro absolvování 2. bloku je nezbytná účast na 1. bloku.

 • KDE: České Budějovice
 • CENA 1. blok
 • CENA 2.blok
 • CENA celý kurz 15000 Kč (cena je přibližná, přesnou cenu uvedu jak budu znát všechny náklady)

SLEVA 10% pro studenty

1 BLOK

1. blok se zaměří na kreativitu v tanci a ve výtvarné činnosti pro věkovou kategorii předškolní věk. Sebezkušenost zde nebude chybět a tak vše co se naučíme si také sami vyzkoušíme. V kreativním tanci nejprve zvolím témata obsahově vhodnější pro dospělé. Budete si moci vyzkoušet jak kreativní tanec blahodárně působí jak na Vaši duši tak i tělo. Někdy vás přivede k zamyšlení, jindy se díky němu tělo i mysl uvolní a tělo se nechá volně vést...jindy se dostanete do příjemně hravé nálady.

ODNESETE SI

 • Nové vědomosti o tom proč je kreativita u děti nesmírně důležitá. Proč a jak ji u dětí rozvíjet.
 • Nové pohybové dovednosti
 • Soubor kreativních her (tanečních i pohybových) pro své využití doma.
 • Nástroje k tomu, jak si vytvořit vlastní kreativní hry.
 • Větší jistotu při kreativní práci s dětmi, které získáte vlastní sebezkušeností.
 • Motivaci a inspiraci k práci s dětmi - dostanete také seznam knih, které Vám budou velkým pomocníkem
 • ODVAHU TVOŘIT, TVOŘIT, TVOŘIT.... a dát dětem při tvorbě ještě větší prostor, než jsme doposud zvyklí.

2 BLOK

ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

se zaměřením na předškolní věk dětí

PRO KOHO? pro lektory, pedagogy, animátory, sportovní trenéry, ale také pro širokou veřejnost která o dané téma jeví zájem.

V 2 polovině roku se více zaměříme na pedagogickou činnost.

ODNESETE SI

 • Nové vědomosti o METODICE a DIDAKTICE tanečně pohybové výchovy.
 • Naučíte se jak STRUKTUROVAT TANEČNÍ LEKCI a co by nemělo chybět v obsahu (úvod, pohybová a hudební průprava, hlavní část, tanec, relaxace) - Vše i po praktické stránce.
 • Povíme si o RITUÁLECH a o jejich důležitosti při přechodech během lekcí.
 • Vyzkoušíme si RELAXAČNÍ TECHNIKY a naučíme se jak je využívat u dětí.
 • Vše zažijeme na sobě. SEBEZKUŠENOST je nejdůležitejší a bude nám zabírat nejvíce času.
 • Nakousneme i VÝCHOVNÉ KONCEPTY - jak k dětem přistupovat, abysme si rozuměli. Nebude chybět diskuze o hranicích a respektu mezi lektorem a dítětem.
 • Vyzkoušíme si, jak se dá kreativní tanec propojit s výtvarnou tvorbou nebo pohybovým divadlem.
 • Vyzkoušíme si sami vést taneční lekci se supervizí

Na těchto lekcích se Vám pokusím v kostce předat to nejdůležitější, co jsem se za svých 15 let, kdy pracuji s dětmi, naučila. Povíme si co a jak učit, kde, za jakých podmínek...co by na lekci nemělo chybět, aby děti bavila a obohacovala. Povíme si také o Labanově analýze pohybu, ze které primárně vycházím při tvorbě kreativních lekcí.

Vyzkoušíte si připravit vlastní lekci zaměřenou na kreativní tanec a sami ji odučíte. Dostanete feedback celé skupiny, já se Vám pokusím zprostředkovat supervizora.

SEMINÁŘEM VÁS BUDE PROVÁZET

Lenka Červená

S vedením zájmových kurzů se zaměřením na tanec mám 15 let praxe. Tanečně pohybovou přípravku jsem začala vést nejprve v Kredanci (České Budějovice), kde jsem byla 2 roky zaměstnaná. Zde jsem se s tak malými dětmi v tanci setkala poprvé. Vrátila jsem se k vývojové psychologii, fyziologii a dalším oborům, které mi napomohli krůček po krůčku utvářet ucelený systém toho jak by měli jednotlivé lekce pro tak malé děti vypadat, co je nezbytné aby jim bylo předáno, co naopak by se mělo minimalizovat nebo úplně omezit. Čerpám také z výukových materiálů pro Tanečně pohybovou výchovu od Losla nebo Švandové. Další knihy, které jsou pokladem pro každého lektora a mohou být i pro rodiče, řeknu osobně na tomto semináři.

Velkým pomocníkem při vytváření výukových materiálů mi byla a stále je Labanova analýza pohybu. Pro práci v kreativním tanci je nepostradatelný. Labanova analýza pohybu je základ, se kterým by se měl každý lektor seznámit, pokud chce Kreativní tanec učit.

Výukovou strukturu, pro předškolní věk, utvářím již více jak 5 let. Jsou to materiály, které jsou aplikované v praxi a mají skvělé výsledky. Děti mají naši výuku rádi a rodiče jsou spokojení. Svědčí tomu i velký zájem o tento kurz. Dle možností otevíráme 1-2 kurzy a vždy jsou naplněné a otevřené.

REZERVACE

Rezervace je nyní nezávazná. Jak bude více informací, zašlu Vám je na email a vy se budete moci rozhodnout, zda máte o kurz zájem či nikoli.