TANEČNÍ KURZ 9-12 let

FRYMBURK
  • PRO KOHO? Pro všechny chlapce a dívky ve věku 9-12let.
  • KDY: den a čas najdete v rozvrhu
  • 1. pololetí začíná v říjnu 2001 a končí v týdnu od 24. 1. 22
  • 2. pololetí začíná v týdnu od 1. 2. 2022 a končí týdnem od 13. 6. 22
  • KDE: Frymburk - ZŠ, tan. sál
  • CENA: 1490 Kč / pololetí

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Min. obsazenost pro otevření kurzu 8 dětí. Max. kapacita 12-15 dětí.

Počet lekcí za pololetí 16-18 lekcí.

NETANČÍME v průběhu státních svátků a školních prázdnin. A také na pololetní vysvědčení v pondělí 31. 1. 2022.

Cena kurzu neobsahuje náklady na oblečení k choreografii.Kostým někdy vyrábíme, někdy ho spíchneme z toho co máme doma a jindy kupujeme. Snažíme se nakoupit co nejlevněji. Cena cca 500 - 800 Kč / kostým

1. LEKCE

RODIČE se mohou na první lekci dívat a zeptat se na cokoli lektorka, který řekne i základní informace ke kurzu. Po první lekci již není účast na lekci možná. Po dobu lekce je ale možné počkat v šatně. 

S SEBOU: pohodlné oblečení k pohybu, pití (doporučujeme čistou vodu bez bublinek), tančíme bosí, v protiskluzových ponožkách nebo "capáčkách" (nenoste prosím bačkory nebo cvičky)  

Ukázková lekce (UL) po zahájení kurzů je možná pouze za předpokladu, že je v kurzu volné místo a po předchozí domluvě s koordinátorkou kurzů. Pokud je zájem o kurz, platí se jeho plná částka za pololetí. Pokud nebudete mít o kurz zájem platíte za UL 50Kč.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny nové zájemce, rodiny účastníků, přátelé a další proběhne ke konci roku (květen / červen) v týdnu kdy bude probíhat akce www.amaterskatvorba.cz     

SLEVA 10% sleva z levnějšího kurzu při koupi dvou kurzů pro jedno dítě, dospělého nebo pro sourozence 

PLATBU ZA 2. pololetí je třeba uhradit DO KONCE LEDNA na základě zaslané faktury, kterou zasíláme AUTOMATICKY. Pokud si nebudete přát pokračovat dále v kurzu, prosíme, abyste tuto skutečnost oznámili na tanchi.info@gmail.com do poloviny ledna.                                                                            


O Kurzu

Lekci začínáme zahřátím těla - warm up a protažením. Děti mají možnost se aktivně podílet na tvorbě choreografie se kterou vystoupí na Závěrečném vystoupení na divadelní scéně a také si vyzkouší tančit v ulicích města.​

V lekcích se zaměřujeme na tanečně-pohybovou improvizaci rozvíjející kreativitu tanečníka, dále se zaměřujeme na techniku současného tance. Okrajově se dotýkáme pohybového divadla, techniky moderního tance a scénického tance - vždy převládá to, k čemu má vyučující lektor blíže. ​

V lekci děti vedeme k dalšímu rozvoji pohybových schopností, ovšem vždy v návaznosti na individuální rozvoj osobnosti.

Velice důležité je propojení EXPRESE (kreativita, vlastní projev, emoce)  a  FUNKCE (technika tance). Jedna podporuje ve vývoji druhou. Jen se zapojením  obou složek se naše tělo v tanci rozvíjí komplexně.  Díky funkci se dokážeme lépe, bezpečněji pohybovat a zvládáme také těžší kroky. Exprese nám umožní prožívat tak, aby náš pohyb měl obsah, aby vyprávěl. 

TECHNIKA nám pomůže k lepšímu a pevnějšímu postavení našeho těla v těžších variacích, umožní nám také jít do těžších tanečních pozic a pohybů jako jsou výskoky, rotace, plynulé přechody v jednotlivých rovinách.

Technika bez PROŽITKU je pouhým pohybem. Nic neříkající, nic nevypravující. Je prázdný. My směřujeme k vyjádření naší EXPRESE. Dáváme prostor k ponoření se v tanci, aby tanečník/ce mohl/a prožít daný pohyb a také výrazové kvality s ním spojené. Poznává blíže sám sebe i rozdílnost druhých. Učí se být sám sebou...

Prostřednictvím POHYBOVÝCH KVALIT a EXPRESE děti komunikují s okolním světem a vyjadřuje tak své myšlenky, představy nebo pocity. Říkáme tomu pravdivost pohybu. 


Smyslem lekcí je také překračování vlastních hranic v bezpečném prostředí pod trpělivým vedením lektora, který se snaží být nejen dobrým učitelem, ale také kamarádem.


FOTOGALERIE


LEKTORKA LENKA ČERVENÁ

Lenka Červená
Lenka Červená

Tanci a práci s dětmi se věnuji víc jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, kterému jsem se věnovala 9 let.  Poté jsem 1 rok studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom), kde jsme se věnovali Labanově analýze pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF) a okrajově principům Body mind centering. 

Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec.  Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka. 

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež - vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie , výtvarnému umění především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

Každá moje příprava je jedna velká tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce které mne naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle. :)  

REZERVACE

Zarezervujte si místo včas a přihlaste se do kurzu, který Vás bude bavit, již dnes. :)

Uplatněte příspěvek na pohybový kurz u své POJIŠŤOVNY nebo ZAMĚSTNAVATELE!

  • Některé pojišťovny přispívají na pohybové kurzy nebo tábory. Příspěvky se pohybují od 500Kč - 1500Kč.
  • Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance připravené zaměstnanecné bonusy, které můžete také čerpat na pohybové aktivity pro sebe nebo své děti. 

Zjistěte si prosím více informací u své pojišťovny a zaměstnavatele.