SOMA WORK

- vývojové vzorce -

 • PRO KOHO? Pro ty co chtějí vědomě pracovat se svým tělem v klidu i pohybu.
 • KDY: 9. 10. 2021 od 14:45 - 16:45h
 • KDE: České Budějovice, Rudolfovská 26/12 Kudy k nám v Č.B.
 • CENA 250Kč (při absolvování všech 3 sobotních workshopů 10% sleva)
 • PLATBA: bankovním převodem. Informace k platbě zasílám na email.
 • S SEBOU: pohodlné oblečení k pohybu, pití, tančíme bosí nebo v ponožkách. Doporučuji více vrstev oblečení (i teplejší) - budeme více pracovat na zemi.

  V sobotu 9. 10. máte možnost navštívit ještě tyto workshopy:
 • V RYTMU ŽENY
 • PILATES & DANCE PILATES

Máte možnost navštívit workshopů kolik chcete. Při přihlašování na méně jak 2 workshopy poprosím o přihlášení na každý workshop zvlášť z jednotlivých stránek. Při absolvování celého bloku se můžete přihlásit rovnou zde.

 Lekce  (Pilates, Soma work, V rytmu ženy) jsou seřazené za sebou tak, aby utváření komplexní a vyvážený obsah pro každého účastníka.


O WORKSHOPU

TĚŠTE SE NA: intuitivní protažení těla, pohybové fráze a somatický pohyb

Na tomto workshopu budeme více pracovat na zemi.

VNĚJŠÍ SVĚT OVLIVŇUJE TEN VNITŘNÍ A NAOPAK - náš psychický stav se vždy otiskne i do naší postury, výrazu a pohybu těla. Zároveň tím jak se pohybujeme můžeme náš psychický stav ovlivnit či změnit.

SOMA WORK je o vědomé práci na svém těle a to jak v klidové fázi tak v pohybu. Propojujeme zde tělo s naší psychikou. V jednotlivých somatických procesech napomůže dotek, hlas, pohyb, dech a jazyk k hlubšímu vnímání a naladění se na své tělo. Budeme se věnovat VÝVOJOVÝM VZORCŮM (organizace těla a jeho přeorganizování), DECHU, Bf6 (BARTENIEFF FUNDAMENTALS) a TĚLOVÝM SYSTÉMŮM

Pracuje se individuálně nebo ve dvojicích. Když se skupina již dobře zná a lektor cítí že je to možné, můžeme zkusit i práci ve skupině.

" SOMATICKÉ VNÍMÁNÍ je o přenosu smyslových vjemů do našeho vědomí ... Díky této široké škále tělových odpovědí pomáhá vědomý pohyb k lepší aktivitě mozkové kůry... Odhaluje zamrzlé napětí, bloky a místa, kde klademe odpor, nebo místa limitu. Je prvním krokem k vědomé každodenní akci. " zdroj https://www.somatika.cz/somatika/

Před somatickou prací si vždy povíme něco o našem těle, jak funguje. Zvědomíme si ho prostřednictvím slov a obrazů z fyziologie nebo anatomie.

O VÝVOJOVÝCH VZORCÍCH

Budeme se věnovat především sobě zevnitř. Svojí pozornost přesuneme na jednotlivé části našeho těla. Abychom mohli postupně dosáhnout jeho propojení a následně umožnili tělu fungovat v jeho celistvosti. U většiny lidí je to ale proces na delší dobu. Naše tělo a mysl přejímá od dětství do dospělosti jak vzorce užitečné, tak pohybové vzorce, které přispívají k nesprávnému držení těla, chůzi, sedu, používání těla při práci atd. Pokud naše tělo funguje několik let bez integrace centra, nečekejme že se nám tělo podaří propojit za krátký čas. Může to trvat několik měsíců či let. Je třeba ale začít a vydržet... Z každé lekce si však odnesete příjemný. Tělo si uvolníte, o něco více propojíte...Vše se postupně projeví i v běžném životě, kdy začnete lépe organizovat své tělo v jednotlivých činnostech.

Vývojové vzorce z pohledu Bartenieff:

 1. Dýchání: aktivování hlavního dýchacího svalu - bránice, vedlejších dýchacích svalů - mezižeberní a snaha o jejich propojení

 2. Pupeční radiace: centrum - končetiny (předpáteřní vzorec)

 3. Spinální vzorec: hlava - kostrč (páteřní)

 4. Homologní: horní-dolní polovina těla

 5. Homolaterální: pravá-levá polovina těla

 6. Kroslaterální: diagonální propojení těla


O Lektorce Lence Červené

Taneční praxi a lektorské činnosti se věnuji víc jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, kterému jsem se věnovala 9 let. Poté jsem 1 rok studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom), kde jsme se věnovali Labanově analýze pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF) a okrajově principům Body mind centering.

Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec. Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka.

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež - vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie , výtvarnému umění především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

Každá moje příprava je jedna velká tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce které mne naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle. :) 

REZERVACE

Zarezervujte si místo včas a přihlaste se na lekci, která Vás bude bavit. :)


Kurz je určen ZDRAVÝM JEDINCŮM. Pokud máte jakákoli POHYBOVÁ OMEZENÍ konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tento kurz vhodný. Ne všechny pohyby jsou pro všechny dobré, proto prosím, abyste mi případná pohybová či jiná omezení sdělili před lekcí. Děkuji