PŘÍPRAVKA 4-7 let

ČESKÉ BUDĚJOVICE
 • PRO KOHO? Pro všechny chlapce a dívky 
 • KDY: STŘEDA 
 • ČAS:  15:30-16:30 hod ( do šaten vstup cca od 15:20h)
 • 1. pololetí začíná dne 22. 9. 21 a končí v týdnu od 24. 1. 22
 • 2. pololetí začíná v týdnu od 1. 2. 2022 a končí týdnem od 13. 6. 22
 • KDE: České Budějovice, Centrum setkávání Neplachova 2297/1
 • CENA: 1590Kč / pololetí
FRYMBURK
 • PRO KOHO? Pro všechny chlapce a dívky 
 • KDY:  STŘEDA 
 • ČAS: 15:30 - 16:30 hod 
 • 1. pololetí začíná od října 2021 a končí v týdnu od 24. 1. 22
 • 2. pololetí začíná v týdnu od 1. 2. 2022 a končí týdnem od 13. 6. 22
 • KDE: Frymburk - ZŠ, tan. sál 
 • CENA: 1350  Kč / pololetí


:: PTÁTE SE ::

DCEŘI / SYNOVI JE 6 / 7 LET. je vhodnější PŘÍPRAVKA nebo TAN. KURZ?  V kurzu 6-8 let stále převažuje jako hl. výuková forma hra. Rozdíl je především v zařazení do výuku Současný tanec a tedy i technika. Dále pak děti čekají těžší pohyby, struktura tan. lekce se též trochu pozmění. Některé děti by Kreativní tanec mohly tančit neustále a nepotřebovaly by nic dalšího. Většina dětí se však s věkem potřebuje více posouvat, potřebují výzvy a cítit posun. Je tu ale také přechodový stupínek a tím je nástup do ZŠ. Pro některé děti je to příliš velká zátěž, těmto dětem pak může více vyhovovat pouze Kreativní tanec a tedy přípravka 4-7 let. Nejste si jisti volbou kurzu? Zarezervujte si místo u obou (pokud se nabízí), navštivte první lekci a poté se až rozhodněte.


 ZÁKLADNÍ INFORMACE


Min. obsazenost pro otevření kurzu 8 dětí. Max. kapacita 12-15 dětí.

Počet lekcí  za pololetí 16-18 lekcí.

Cena kurzu neobsahuje náklady na oblečení k choreografii. Kostým někdy vyrábíme, někdy ho spíchneme z toho co máme doma a jindy kupujeme. Snažíme se nakoupit co nejlevněji. Cena cca 500 - 800 Kč / kostým

NETANČÍME v průběhu státních svátků a školních prázdnin.  


1. LEKCE - ukázkový týden (v září /říjen) 

RODIČE se mohou na první lekci dívat a zeptat se na cokoli lektorka, který řekne i základní informace ke kurzu. Po první lekci již není účast na lekci možná. Po dobu lekce je ale možné počkat v šatně. 

S SEBOU: pohodlné oblečení k pohybu, pití (doporučujeme čistou vodu bez bublinek), tančíme bosí, v protiskluzových ponožkách nebo "capáčkách" (nenoste prosím bačkory nebo cvičky)  

Ukázková lekce (UL) po zahájení kurzů je možná pouze za předpokladu, že je v kurzu volné místo a po předchozí domluvě s koordinátorkou kurzů. Pokud je zájem o kurz, platí se jeho plná částka za pololetí. Pokud nebudete mít o kurz zájem platíte za UL 50Kč. V LEDNU probíhají ukázkové lekce na 2.pol bez poplatbu. Opět bez účasti rodičů. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro všechny nové zájemce, rodiny účastníků, přátelé a další proběhne ke konci roku (květen / červen) v týdnu kdy bude probíhat akce www.amaterskatvorba.cz     

SLEVA 10% sleva z levnějšího kurzu při koupi dvou kurzů pro jedno dítě, dospělého nebo pro sourozence 

PLATBU ZA 2. pololetí je třeba uhradit DO KONCE LEDNA na základě zaslané faktury, kterou zasíláme AUTOMATICKY. Pokud si nebudete přát pokračovat dále v kurzu, prosíme, abyste tuto skutečnost oznámili na tanchi.info@gmail.com do poloviny ledna.                                                                            


O Kurzu

"Přesnost, čistota a pravdivost pohybu má přednost před složitostí." ( Lenka Švandová, Taneční výchova pro předškolní děti )​

V lekcích taneční přípravky jde převážně o poznávání nových pohybových možností. Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-pohybová hra, která je vždy navozena motivací dětí prostřednictvím příběhu, básničky, výtvarným námětem, pohádkou aj. Lektor děti vede k nezáměrnému učení spojenému s prožitkem. Učí se poznávat své možnosti i svůj vnitřní emocionální svět, který prostřednictvím pohybu vyjadřuje ven a vytváří tak vztah s okolním světem.

Děti se učí rovnováze, obratnosti a orientaci v prostoru. Rozvíjí si hrubou a posléze i jemnou motoriku.

Opět skrze hru rozvíjíme v dětech smysl pro rytmus, vnímání a propojení se s hudebním doprovodem - na lekci využíváme reprodukovanou hudbu i živý doprovod s hudebními nástroji (bubny, flétna, tamburína aj.)

"Vypracování těla se nesmí dít na úkor vnitřního oživování, na úkor prožitku, ale obě složky tance - technická i výrazová - se musí navzájem doplňovat a umocňovat. To je základní princip novodobého tance a taneční průpravy z něho vycházející." ( Jarmila Jeřábková, Taneční průprava )

Bereme v potaz, že každý jedinec je individualita, v předškolním věku to platí dvojnásob. Lze tedy předpokládat, že i rozvoj pohybových schopností je u dětí odlišný. Proto je pro nás prvořadá radost z pohybu před dokonalou formou. Vedeme děti k tvořivosti a komunikaci v kolektivu.

Taneční výchova se úzce prolíná s mravní výchovou. Děti lektor vede ke vzájemného respektování, přátelství a k vnímání svých potřeb i druhých - ke vzájemnému respektování. Vzájemně se podporujeme - není podstatné kolik chyb děláme, ale učíme se vnímat a popisovat to co se nám podařilo a uvědomit si také v čem bychom se mohli zlepšit. V neposlední řadě vedeme děti k zodpovědnosti k sobě samému i ke skupině jako celku.


FOTOGALERIE


Lektorky

Andy Havlová
Andy Havlová

Andy Havlová - České Budějovice

Tanec a hudba mě naplňuje radostí. Je to propojení pohybu těla s krásnou hudbou, která pohladí duši, a když tancujeme spolu s dětmi, cítím, že taková činnost je ještě o to hodnotnější. Čas s dětmi a společné tvoření je i mým povoláním. Jako učitelka na 1.st. základní školy a teď i jako maminka dvou báječných dětí, se práci s dětmi a vše kolem nich, věnuji přes 15 let. Svou tanečně-pohybovou průpravu jsem měla od 4 let od moderní gymnastiky, aerobiku přes různé druhy tanečních kroužků (country, street dance, společenské tance, orientální tance), až jsem se našla v kreativním a současném tanci. Dlouholeté lektorování a vedení různých skupin, je pro mě neustále obohacující a naplňující.

 • Na ZŠ jsem vedla kroužek Orientálních tanců
 • V mateřském centru vedu tanečně pohybový kurz pro děti od 4 do 10 let
 • Absolvovala jsem kurz JÓGA PRO DĚTI pod vedením Síty Rojové
 • Dále jsem absolvovala kurzy SM systému, rehabilitační cvičení pro prevenci a léčbu bolesti zad. Vedla jsem lekce pro dospělé. 


Lenka Červená
Lenka Červená

Lenka Červená - Frymburk

Tanci a práci s dětmi se věnuji víc jak 15 let. Moje taneční cesta začala tanečním stylem street dance, kterému jsem se věnovala 9 let.  Poté jsem 1 rok studovala TANEČNĚ POHYBOVOU TERAPII v Akademii Alternativa. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz VĚDOMÉ TĚLO (Rena Milgrom), kde jsme se věnovali Labanově analýze pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF) a okrajově principům Body mind centering. 

Absolvovala jsem 4 somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING s úžasnou Aničkou Sedláčkovou. Týdenní intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele (škola Ohada Naharina). Cyklus 5 víkendových setkání MEDICÍNA V TANCI se Zunou Vesan Kozánkovou. Týdenní workshop TANEC ŠKOLÁM pořádaný organizací Ponec.  Rekvalifikační kurz PILATES 2021, Eva Blahušová. Rekvalifikační masérský kurz.

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka. 

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež - vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie , výtvarnému umění především kresbě a malbě, hudbě (klavír, flétna). Vše ráda propojuji i s pohybem.

Každá moje příprava je jedna velká tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce které mne naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat, díky vašemu zájmu, co nejdéle. :)  


Těšíme se na Vás a společné tančení. :) 
Léňa a andy 🌸

Rezervace

Zarezervujte si místo včas a přihlaste se do kurzu, který Vás bude bavit, již dnes. :)


Uplatněte příspěvek na pohybový kurz u své POJIŠŤOVNY nebo ZAMĚSTNAVATELE!

 • Některé pojišťovny přispívají na pohybové kurzy nebo tábory. Příspěvky se pohybují od 500Kč - 1500Kč.
 • Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance připravené zaměstnanecné bonusy, které můžete také čerpat na pohybové aktivity pro sebe nebo své děti. 

Zjistěte si prosím více informací u své pojišťovny a zaměstnavatele.