ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

Stuck for Ideas?

POHYBOVÉ

FRÁZE

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Doporučené vybavení: 

Pohodlné oblečení, které nebrání pohybu.

Na pohybové fráze možné vzít deku.

Cvičíme na zemi. 

Lektor: Lenka Červená

PŘIHLÁŠKA, CENÍK a ROZVRH: 

Vše na jednom místě - najdete v horním menu ZDE .

Rozpohybujte svůj vnitřní i vnější svět. Vemte své tělo do vědomého pohybu a zakuste změnu.

zpět na KURZY PRO DĚTI
zpět na KURZY PRO DĚTI

OBSAH KURZU:

POHYBOVÉ FRÁZE  v bodech:

 • v jednotlivých pohybech nám jsou podporou vývojové vzorce

 • vnitřní propojení těla za pomoci neuromuskulárního řetězení (přeorganizování vnitřních struktur těla)

 • vědomý a plynulý pohyb

 • protažení, uvolnění těla

 • prohloubení a zvědomění dechu

 • zlepšení pohybové paměti

 • iniciace a sekvence pohybu

 • Pohybovým celkem směřujeme k uskutečnění pohybového záměru (máme vytyčený pohybový záměr a fáze pohybu (začátek, průběh a konec pohybu)

 • od září se také zaměříme na různé formy organizující průběh pohybu (akcent – důraz na začátku fráze, uprostřed fráze nebo na konci fráze)

VÝVOJOVÉ VZORCE:

Tělo jako celek funguje nejlépe, pokud jsou naše jednotlivé části těla propojené: centrum s periférií (okrajové části těla), hlava s kostrčí (páteřní propojení těla), horní s dolní polovinou těla, pravá s levou  polovinou těla a diagonální propojení těla. Tyto vzorce vznikají postupně během našeho vývoje, nazýváme je tedy vývojové vzorce. Jak dobře rozvineme a propojíme tyto vzorce závisí na vnějších i vnitřních tendencích, které nás v průběhu života ovlivňují. Často se tedy stává, že nějaký vývojový vzorec nedokončíme jak by bylo třeba, nebo ho úplně přeskočíme a rané vzorce nahrazujeme pohybovými vzorci, které se v průběhu let mohou stát spíše našimi „zlozvyky“. Neefektivní vzorce ale můžeme opět „převzorcovat“ (přeorganizovat tělo).

K přeučení neefektivních vzorců je zapotřebí:

 1. Uvědomění si negativních (neefektivních) pohybových vzorců.

 2. Začít vědomě pracovat se svým tělem a to jak v běžných každodenních činnostech, tak i prostřednictvím pravidelného pohybu (cvičení), který nám napomůže k přeorganizování vnitřní struktury těla. Pohybové fráze nám toto zprostředkují.

 3. ČEHO DOCÍLÍME? Tělo je v pohybu efektivnější – vynakládá na danou činnost mnohem méně námahy a energie (pohybujeme se ekonomicky), pohybujeme se zdravěji, aktivujeme neuromuskulární řetězení pohybu, které je pro nás cennější, než svalové napětí svalů.

Jak bude lekce probíhat?

 • Postupně se budete učit jednotlivé subfráze (kroky), které nám vytvoří jeden pohybový celek.

 • Pohybovou frázi vědomě opakujeme, abychom si pohyby zvnitřnili a mohli jsme tak docílit plynulejšího ztvárnění.

 • Dech nás bude podporovat při každém pohybu v před, další podporou nám bude země – poslouží k uzemnění nebo k odtlačení.

 • lekce je zaměřená prakticky. Abychom lépe porozuměli co se v našem těle děje a kam prostřednictvím pohyb. frází směřujeme, řekneme si něco málo i z teorie.

 

Koho zajímá teorie a aplikace vývojových vzorců v pohybu a tanci, doporučuji navštívit kurz Základy kreativního tance - 1. blok v úterý od 9:30 hod nebo ve středu od 16:45 hod.                                                                                           

 

 

„Naše návykové vzorce zrcadlí kým jsme.

Postoj, rytmus chůze, frázování a způsob řeči, obvyklá gestikulace,

                                                             to vše (a více) vytváří náš osobní portrét… "                                                        Každý jsme tělem: Studdová, Coxová

Vlastní projev
Vnímání svého těla v pohybu
Labanův pohybový sbor
Vedení těla do nových pohybů