LEKTOŘI

TANEČNÍCH KURZŮ

Lucie Kacrová

Říká se o fotografii, že umí zastavit čas, ale skutečně do hloubky prožít současný moment a ještě ho trochu natáhnout, to mi umožnila vždycky jen kresba.

Dlouhá léta jsem navštěvovala výtvarné kurzy na ZUŠ Polabiny, poté studovala na střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni - propagační výtvarnictví/grafický design.

Po několika zkušenostech v tiskárnách jsem se rozhodla věnovat grafice na vlastní pěst a k tomu vést tvořivé kurzy pro malé i velké ve výtvarném atelieru TVOR.


Lektorování zde zahrnuje i tábory, dílny a další akce pro veřejnost.
Když pak usednu k počítači, pracuji v programech Adobe (Photoshop, Illustrator a InDesign) nebo Affinity Designer na vytváření letáků a dalších tiskovin, autorské ilustraci, vizualizaci nejrůznějších zadání...

Stále se snažím poznávat nová umělecká zákoutí prostřednictvím různých workshopů či kurzů akreditovaných MŠMT. Mám zkušenost s knižní vazbou, technikou vitráží Tiffany, výrobu mýdel, arteterapií, respektující komunikací k dětem, tanečním a pohybovým divadlem... a spousta dalšího mě ještě čeká.

lucie_kacrová.webp

Adéla Ťuková

Tanec a pohyb jsou nedílnou součástí šťastného a zdravého života, a tak se jim s  radostí věnuji. Na základní škole jsem byla součástí gymnastického kroužku. Později mě oslovily moderní taneční styly street dance a hip hop.

 

Sama jsem 7 let navštěvovala taneční kroužky a skupiny. Zúčastnila jsem se jak klasických táborů, tak tanečních a sportovních soustředění. V pozdějším věku jsem pomáhala tyto tábory organizovat a připravovat různé hry pro děti.


K mému pedagogickému setkání s dětmi došlo před 4 roky. Začala jsem vést
kroužek street dance pro děti od 7 let.


Pohyb je skvělým způsobem realizace sama sebe, načerpání energie a zkrátka
nejlepším způsobem trávení volného času. Kromě již výše uvedených aktivit mě baví i klasická jóga a zajímám se o zdravý životní styl.


Práce s dětmi mě velice naplňuje a baví. Proto jsem se rozhodla studovat na JU
v Českých Budějovicích obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

86807869_1173411492829607_18636669348604
 
 

Tereza Chromčáková

Jmenuji se Tereza Chromčáková, pocházím z Brna a nyní se pohybuji v Českých Budějovicích. Svůj volný čas ráda trávím cestováním, osobním rozvojem a hlavně tancem, který mě provádí mým životem již od malička a nyní jsem se rozhodla , že se jím chci živit a zaplnit jím většinu mého pracovního i volného dne. 

 

Vystudovala jsem střední odbornou školu se zaměřením na hotelnictví, turismus a také střední školu pedagogickou - obor mimoškolní a předškolní pedagogika. Po dokončení pedagogického oboru jsem nastoupila do mateřské školy a do dnes se věnuji dětem i mimoškolních aktivitách. Také jsem byla u zrodu tanečního studia v Českých Budějovicích , kde jsem tančila a trénovala moderní tanec - street dance a tanci se věnuji od svých 10let. Nyní působím na různých místech v Českých Budějovicích a vedu lekce zaměřené na různé taneční styly. 

 

Ráda do svých tanečních lekcí zapojuji emoce a vyjádření sebe sama a vedu k tomu i všechny zúčastněné. Všechny tyto setkání a vyjádření ostatních skrz tanec jsou pro mě velkou inspirací a hnacím motorem pro mou další práci a rozšiřování tanečních stylů a nových možností. Tanec mi vždy pomohl ve všech mých životních situacích a tak i já se snažím vést lekce tak, aby nám tanec přinesl radost , uvolnění , relax a vše, pro co jsme si na lekci přišli. 

 

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti i dospělé , tábory aj. Velmi ráda trávím čas s lidmi aktivitou, která má pro všechny smysl a budu se těšit na naše setkání :)

Aneta Švarcová

K mému prvnímu pedagogickému setkání s dětmi došlo před dvěma roky. Začala jsem vést kurzy anglického jazyka a postupně začaly přicházet i další příležitosti k rozšíření mé pedagogické praxe.

Vyzkoušela jsem si práci s dětmi nejrůznějších věkových kategorií. Díky těmto zkušenostem jsem si uvědomila, že je pro mne oblast pedagogiky velmi zajímavá a inspirující, proto mé další kroky vedly na PF JU v Českých Budějovicích, kde v současné době studuji Učitelství se zaměřením na český a anglický jazyk.

Mou velkou vášní je také divadlo. Před sedmi lety jsem měla možnost poprvé nahlédnout do hereckého světa, zalíbilo se mi tam a pohybuji se v něm dodnes. Měla jsem příležitost poznat v této umělecké oblasti různé formy a způsoby práce.  Postupem času jsem se od klasického divadla dostala až k divadlu pohybovému a taktéž tanci.

Za tyto zkušenosti jsem velmi vděčná, neboť z nich nyní čerpám i při práci s dětmi.