LEKTOŘI

TANEČNÍCH KURZŮ

Léňa Červená

Celý život pracuji s dětmi, moji práci miluji.

Mám ráda ty obohacující okamžiky, ze kterých se společně radujeme a odnášíme si hřejivý pocit. Za náročnější chvíle jsem též ráda, avšak jak každý ví dokážou být někdy velice náročné :) ... z těchto situací se učím, mám radost, když je v lásce a klidu vyřešíme, když to nejde hloubám a přemítám jak to dělat lépe. Uznávám a snažím se o respektující přístup, nejen k dospělým ale také k těm nejmenším. Společně tvoříme svět krásný a úplný. 

Každá moje příprava je jedna velká tvořivá a hravá cesta, stejně jako mé lekce které mne naplňují. Jsem za ni vděčná a doufám, že na této cestě budu moci zůstat co nejdéle. :)

"Pomoz mi abych to dokázal sám" Montessori

"My učíme děti o životě a oni nás zato učí žít"

Tanci a práci s dětmi se věnuji 15 let. Moje taneční cesta začala moderním tancem ve stylu street dance, kterému jsem se věnovala 9 let. Postupem času jsem pociťovala velkou potřebu předávat méně formu a více vést jedince k vlastnímu tanečně-pohybovému vyjádření přes expresi.

Rostla ve mně silná potřeba po poznání… Díky studiu tanečně-pohybové terapie v Akademii Alternativa jsem si ještě více ujasnila za čím chci jít. Tento obor mi dal potřebný rozhled, ale neumožnil mi jít více do hloubky. Školu jsem tedy po roce opustila. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz VĚDOMÉ TĚLO, který se především věnuje Labanově analýze pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF) a okrajově principům Body mind centering. Zde jsem se našla.

Dále směřuji můj velký zájem na rozvoj zdravého pohybu, v tanci i technice. Zajímám se o fyziologii a anatomii člověka – u této oblasti také čerpám z mých zkušeností v oblasti masáží, kterým jsem se intenzivně věnovala po dobu 3 let.

Na své taneční cestě se neustále vzdělávám, je to tvořivá cesta na celý život. Vyhledávám somatický přístup, kreativitu, současný tanec.

Do teď jsem absolvovala Somatické vzdělávací víkendy - BODY MIND CENTERING (celkem 4) s úžasnou Aničkou Sedláčkovou, Týdenní  intenzivní kurz pro profi tanečníky - GAGA s lektorkou z Izraele, jednodenní dílny současného tance a další.

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka.

 

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež – vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se mimo jiné věnovala základům arteterapie , výtvarnému umění především kresbě a malbě , hudbě (klavír, flétna).  Vše ráda propojuji i s pohybem.  Tábory jsou ideálním místem, kde mám dostatek času a prostoru na propojení uměleckých disciplín. Nejen pro děti je to pěkný zážitek. :)

Podporuji projekt TANEC DO ŠKOL. Velice bych ráda, aby se tento předmět: tanečně-pohybová výchova stal všemi školy a rodiči uznávaným a do škol tedy zařazovaným. (absolvovala jsem na toto téma týdenní seminář.)

Sabi Rosecká

Tanec pro mě umožňuje spojení s duší, tělem a prostorem.
Propadla jsem mu už v dětství. Ve 4 letech jsem nastoupila do taneční přípravky a od té chvíle je součástí mého života.

Absolvovala jsem 1. a 2. cyklus tanečního oboru Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Získala základy lidových tanců, klasického baletu, moderní gymnastiky, moderního tance, a především scénického tance. Zde jsem nabyla i zkušenosti s předáváním radosti z tance mladším tanečnicím.

Měla jsem to štěstí reprezentovat žďárský tanec v tanečním souboru GEN ZUŠ Žďár nad Sázavou pod vedením skvělé Hany Ludvíkové. Naše zaměření bylo převážně na scénický tanec. Mezi lety 2005 – 2011 jsme patřili mezi nejlepší taneční soubory v České republice. Opakovaně jsme se účastnili tanečních soutěží a přehlídek scénického tance včetně přehlídky TANEC, TANEC … v Jablonci nad Nisou.

Díky tomu jsem měla možnost se účastnit množství interpretačních seminářů pod vedením Veroniky Kolečkářové, Daniela Račeka, Jiřího Lössla a dalších.

Nyní už šestým rokem žiji v Českých Budějovicích a tanci se věnuji i nadále účastí na kurzech – klasický balet, pole dance, contemporary. Tanec ve všech formách mi přináší pozitivní energii a učí mě sebeuvědomění.

IMG_0638.jpg
 
 

Terez Chromčáková

Jmenuji se Tereza Chromčáková, pocházím z Brna a nyní se pohybuji v Českých Budějovicích. Svůj volný čas ráda trávím cestováním, osobním rozvojem a hlavně tancem, který mě provádí mým životem již od malička a nyní jsem se rozhodla , že se jím chci živit a zaplnit jím většinu mého pracovního i volného dne. 

 

Vystudovala jsem střední odbornou školu se zaměřením na hotelnictví, turismus a také střední školu pedagogickou - obor mimoškolní a předškolní pedagogika. Po dokončení pedagogického oboru jsem nastoupila do mateřské školy a do dnes se věnuji dětem i mimoškolních aktivitách. Také jsem byla u zrodu tanečního studia v Českých Budějovicích , kde jsem tančila a trénovala moderní tanec - street dance a tanci se věnuji od svých 10let. Nyní působím na různých místech v Českých Budějovicích a vedu lekce zaměřené na různé taneční styly. 

 

Ráda do svých tanečních lekcí zapojuji emoce a vyjádření sebe sama a vedu k tomu i všechny zúčastněné. Všechny tyto setkání a vyjádření ostatních skrz tanec jsou pro mě velkou inspirací a hnacím motorem pro mou další práci a rozšiřování tanečních stylů a nových možností. Tanec mi vždy pomohl ve všech mých životních situacích a tak i já se snažím vést lekce tak, aby nám tanec přinesl radost , uvolnění , relax a vše, pro co jsme si na lekci přišli. 

Anet Švarcová

K mému prvnímu pedagogickému setkání s dětmi došlo před dvěma roky. Začala jsem vést kurzy anglického jazyka a postupně začaly přicházet i další příležitosti k rozšíření mé pedagogické praxe.

Vyzkoušela jsem si práci s dětmi nejrůznějších věkových kategorií. Díky těmto zkušenostem jsem si uvědomila, že je pro mne oblast pedagogiky velmi zajímavá a inspirující, proto mé další kroky vedly na PF JU v Českých Budějovicích, kde v současné době studuji Učitelství se zaměřením na český a anglický jazyk.

Mou velkou vášní je také divadlo. Před sedmi lety jsem měla možnost poprvé nahlédnout do hereckého světa, zalíbilo se mi tam a pohybuji se v něm dodnes. Měla jsem příležitost poznat v této umělecké oblasti různé formy a způsoby práce.  Postupem času jsem se od klasického divadla dostala až k divadlu pohybovému a taktéž tanci.

Za tyto zkušenosti jsem velmi vděčná, neboť z nich nyní čerpám i při práci s dětmi.

 

Marťa Štojdlová

IMG-20200710-WA0002_edited.jpg

Moderní gymnastice se věnuji už od 4 let a stala se součástí mého života. Osmnáct let jsem se aktivně účastnila gymnastických soutěží. V roce 2015 jsem vybojovala titul vicemistryně ČR. Věnovala jsem se také estetické skupinové gymnastice a pódiovým skladbám s náčiním. 

Získala jsem základy nejen moderní gymnastiky, ale také klasického baletu, aerobiku a moderního tance. Navštěvovala jsem také kurzy street dance a hip-hopu. Nyní rozhoduji na gymnastických soutěžích a trénuji děti v přípravce MG. 

Tři roky trénuji a vedu děti k moderní gymnastice, kde se děti nejenom učí nové věci, ale hlavně se baví a rozvíjejí. Pohyb může navodit lepší náladu a slouží k vyjádření pocitů. 

 
Izabel%20Savulov%C3%A1_edited.png

Izabel Savulová

Studovala jsem 10 let balet. Následně jsem si z důvodu výuky udělala pedagogické minimum. Balet je velice fyzicky náročný a pojetí tance v baletu nezdravé, tedy alespoň co se týče pohybu a těla. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla jít dál jiným směrem.

 

Začala jsem vyučovat MODERNÍ TANEC s průpravou scénického tance. Dále jsem vyučovala latinský tanec, děti ve věku 6-8 let. Měla jsem tu možnost vyučovat také handicapované děti (autisty, mentálně a fyzicky postižené). ​Tato činnost byla úžasná, jezdili jsme na celorepublikové vystoupení všech postižených škol z různých měst. Nezapomenutelné!

 

Praxi ve výuce mám 4 roky. Scénický tanec mě postupem času nadchnul natolik, že jsem se mu začala věnovat naplno. Dokáže být uvolňující i dynamický. Člověk se může naplno projevit a procítit hudbu na kterou tančí. Tanec je má vášeň.