LEKTOŘI

TANEČNÍCH KURZŮ

Lenka Červená

Tanci a práci s dětmi se věnuji 13 let.

Moje taneční cesta začala moderním tancem ve stylu street dance, kterému jsem se věnovala 9 let. Postupem času jsem pociťovala velkou potřebu předávat méně formu a více vést jedince k vlastnímu tanečně-pohybovému vyjádření přes expresi.

Rostla ve mně silná potřeba po poznání… Díky studiu tanečně-pohybové terapie v Akademii Alternativa jsem si ještě více ujasnila za čím chci jít. Tento obor mi dal potřebný rozhled, ale neumožnil mi jít více do hloubky. Školu jsem tedy po roce opustila. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz Vědomé tělo, který se především věnuje Labanově analýze pohybu (LMA), Bartenieff fundamentals (BF) a okrajově principům Body mind centering. Zde jsem se našla.

Dále směřuji můj velký zájem na rozvoj zdravého pohybu, v tanci i technice. Zajímám se o fyziologii a anatomii člověka – u této oblasti také čerpám z mých zkušeností v oblasti masáží, kterým jsem se intenzivně věnovala po dobu 3 let.

Podporuji projekt TANEC DO ŠKOL. Velice bych ráda, aby se tento předmět: tanečně-pohybová výchova stal všemi školy a rodiči uznávaným a do škol tedy zařazovaným. (absolvovala jsem na toto téma týdenní seminář.)

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - obor pedagogika volného času. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka.

 

Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež – vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie a výtvarnému umění.

Sabina Rosecká

Tanec pro mě umožňuje spojení s duší, tělem a prostorem.
Propadla jsem mu už v dětství. Ve 4 letech jsem nastoupila do taneční přípravky a od té chvíle je součástí mého života.

Absolvovala jsem 1. a 2. cyklus tanečního oboru Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Získala základy lidových tanců, klasického baletu, moderní gymnastiky, moderního tance, a především scénického tance. Zde jsem nabyla i zkušenosti s předáváním radosti z tance mladším tanečnicím.

Měla jsem to štěstí reprezentovat žďárský tanec v tanečním souboru GEN ZUŠ Žďár nad Sázavou pod vedením skvělé Hany Ludvíkové. Naše zaměření bylo převážně na scénický tanec. Mezi lety 2005 – 2011 jsme patřili mezi nejlepší taneční soubory v České republice. Opakovaně jsme se účastnili tanečních soutěží a přehlídek scénického tance včetně přehlídky TANEC, TANEC … v Jablonci nad Nisou.

Díky tomu jsem měla možnost se účastnit množství interpretačních seminářů pod vedením Veroniky Kolečkářové, Daniela Račeka, Jiřího Lössla a dalších.

Nyní už šestým rokem žiji v Českých Budějovicích a tanci se věnuji i nadále účastí na kurzech – klasický balet, pole dance, contemporary. Tanec ve všech formách mi přináší pozitivní energii a učí mě sebeuvědomění.

 
 

Tereza Chromčáková

Jmenuji se Tereza Chromčáková, pocházím z Brna a nyní se pohybuji v Českých Budějovicích. Svůj volný čas ráda trávím cestováním, osobním rozvojem a hlavně tancem, který mě provádí mým životem již od malička a nyní jsem se rozhodla , že se jím chci živit a zaplnit jím většinu mého pracovního i volného dne. 

 

Vystudovala jsem střední odbornou školu se zaměřením na hotelnictví, turismus a také střední školu pedagogickou - obor mimoškolní a předškolní pedagogika. Po dokončení pedagogického oboru jsem nastoupila do mateřské školy a do dnes se věnuji dětem i mimoškolních aktivitách. Také jsem byla u zrodu tanečního studia v Českých Budějovicích , kde jsem tančila a trénovala moderní tanec - street dance a tanci se věnuji od svých 10let. Nyní působím na různých místech v Českých Budějovicích a vedu lekce zaměřené na různé taneční styly. 

 

Ráda do svých tanečních lekcí zapojuji emoce a vyjádření sebe sama a vedu k tomu i všechny zúčastněné. Všechny tyto setkání a vyjádření ostatních skrz tanec jsou pro mě velkou inspirací a hnacím motorem pro mou další práci a rozšiřování tanečních stylů a nových možností. Tanec mi vždy pomohl ve všech mých životních situacích a tak i já se snažím vést lekce tak, aby nám tanec přinesl radost , uvolnění , relax a vše, pro co jsme si na lekci přišli. 

Aneta Švarcová

K mému prvnímu pedagogickému setkání s dětmi došlo před dvěma roky. Začala jsem vést kurzy anglického jazyka a postupně začaly přicházet i další příležitosti k rozšíření mé pedagogické praxe.

Vyzkoušela jsem si práci s dětmi nejrůznějších věkových kategorií. Díky těmto zkušenostem jsem si uvědomila, že je pro mne oblast pedagogiky velmi zajímavá a inspirující, proto mé další kroky vedly na PF JU v Českých Budějovicích, kde v současné době studuji Učitelství se zaměřením na český a anglický jazyk.

Mou velkou vášní je také divadlo. Před sedmi lety jsem měla možnost poprvé nahlédnout do hereckého světa, zalíbilo se mi tam a pohybuji se v něm dodnes. Měla jsem příležitost poznat v této umělecké oblasti různé formy a způsoby práce.  Postupem času jsem se od klasického divadla dostala až k divadlu pohybovému a taktéž tanci.

Za tyto zkušenosti jsem velmi vděčná, neboť z nich nyní čerpám i při práci s dětmi.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Tel.: 737 580 003

 

Ne vždy nám přichází správně vyplněný email. Nás poté velice mrzí, že Vás nemůžeme kontaktovat. Z tohoto důvodu jsme zavedli POVINNOU KOLONKU TELEFON, na který Vás budeme kontaktovat jen tehdy, pokud Váš email nebude uveden správně. Děkujeme za pochopení

 

2016 © TANCHI-Lenka Červená