MODERNÍ GYMNASTIKA 4-6 let

hravě a zdravě

Kurz moderní gymnastiky Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie, a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním se rozumí švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Charakteristické je předvedení sestav s náčiním a spojení gymnastických a tanečních prvků na instrumentální hudební doprovod. 

Cílem kurzu je všestranná gymnastická průprava, rozvoj pohybových dovedností, optimální držení těla, správná chůze, základy akrobacie, cvičení s hudbou a cvičení s náčiním. Základem je pochopení a osvojení si podstatných vztahů mezi pohybem a hudbou. Jejich soulad a vazbu mezi rytmem hudby a rytmem pohybu. 

Průběh lekce: 

ÚVODNÍ ČÁST Zahřátí těla: Vedeme tělo do warm-upu. Lektor vede ke zklidnění a k soustředění celé skupiny. Pohybová průprava: Základní polohy těla a přípravná cvičení. Protažení základních svalových skupin. Postupně přidáváme dle potřeby i posílení svalů. 

HLAVNÍ ČÁST Technika moderní gymnastiky: Základní gymnastické cviky a prvky. Správné držení těla. Hudební průprava: Soulad pohybu s rytmem hudby. Choreografie: Nacvičení krátké gymnastické sestavičky. Propojení s hudbou, vnímání prostorové orientace a posilování pohybové paměti.

ZÁVĚREČNÁ ČÁST Kreativní část: tanečně-pohybové hry a improvizace. Navození klidové činnosti. 

Naše lekce gymnastiky vedeme se zdravým rozumem a tedy u nás neočekávejte žádné velké rozsahy, které vedou k hypermobilitě. Všechny cviky a protažení těla vedeme v souladu s fyziologií těla a tedy s našimi přirozenými pohybovými možnosti. 

Na lekcích děti vedeme také k vlastní tvorbě, improvizaci a kreativnímu tanci, který u dětí podpoří prožitek z daného pohybu, napomůže k lepší orientaci v emočním světe a podpoří vyjadřovací schopnost dítěte - vím co potřebuji a svoji potřebuji vyjadřuji.

Hlavní metodou je HRA, která je dětem v tomto věku tak blízká. 

Gymnastika se krásně doplňuje s tanečními kurzy, které také nabízíme.

Ke konci roku děti vystoupí na Závěrečném vystoupení. ​

CENA se platí za pololetí. 

Uplatněte příspěvek na pohybový kurz u své POJIŠŤOVNY nebo ZAMĚSTNAVATELE!

  • Některé pojišťovny přispívají na pohybové kurzy nebo tábory. Příspěvky se pohybují od 500Kč - 1500Kč.
  • Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance připravené zaměstnanecné bonusy, které můžete také čerpat na pohybové aktivity pro sebe nebo své děti. 

Zjistěte si prosím více informací u své pojišťovny a zaměstnavatele.

Lektorka Marťa Štojdlová

Moderní gymnastice se věnuji už od 4 let a stala se součástí mého života. Osmnáct let jsem se aktivně účastnila gymnastických soutěží. V roce 2015 jsem vybojovala titul vicemistryně ČR. Věnovala jsem se také estetické skupinové gymnastice a pódiovým skladbám s náčiním.

Získala jsem základy nejen moderní gymnastiky, ale také klasického baletu, aerobiku a moderního tance. Navštěvovala jsem také kurzy street dance a hip-hopu. Nyní rozhoduji na gymnastických soutěžích a trénuji děti v přípravce MG.

Tři roky trénuji a vedu děti k moderní gymnastice, kde se děti nejenom učí nové věci, ale hlavně se baví a rozvíjejí. Pohyb může navodit lepší náladu a slouží k vyjádření pocitů.