ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

Stuck for Ideas?

Příměstský tábor Tanchi

TURNUS : 10. - 14. 7. 2017 Riegrova 51, České Budějovice

 

Téma: TANEČNÍ unBLOG no blocks just blog

Kreativní tanec | pohybové divadlo |média: úprava fotek | blog

PROGRAM:

Povol kohoutek své kreativity... Jdi do tance bez bloků a vytvoř o tom blog !

 

Každý den nás čeká jedno místo, ve kterém ztvárníme pohybovou kompozici (galerie, park, divadlo, ulice města). Předtím, než se vydáme na místo, seznámíme se s tématem dne, vycházející z principů techniky současného tance. Téma a tanečně-pohybová cvičená v nás rozproudí tvořivého "ducha". Prostřednictvím improvizace pak vytvoříme danou kompozici, kterou na daném místě ztvárníme.

Vše co bude vznikat v daný moment zachytíme na kameru, foťák, nebo do kresby a nakonec to budeme sdílet se všemi koho tanec zajímá stejně jako nás. Každý si vytvoří svůj vlastní blog, naučí se základům úpravy fotografií, kresby v pc a vkládání médií do svého blogu. Řekneme si také, jaká pravidla je třeba dodržovat pokud chceme sdílet s druhými svůj zájem na internetových stránkách (jaké používat/nepoužívat fotografie, abysme se nedostali do "průšvihu" a co je lepší na internetu nezmiňovat...).

Ukážeme ti možnosti, jak být kreativní v tanci a pohybu - povedeme tě k uvědomění si vlastního těla, budeš zkoumat své fyzické možnosti v pohybu  a postupně najdeš a zdokonalíš svůj vlastní pohybový slovník. Nedílnou součástí bude i práce s prostorem - čtení prostorových linií, směry, orientace a další.

Těšte se na stínové divadlo, rozpohybování promítané fotografie vlastním tělem, hru s maskami, na inscenaci v ulicích (freeze and move) a mnoho dalšího...

 

Díky “hře v roli” a fiktivním situacím budeme zažívat pestré okamžiky. Děti a mládež si vyzkouší jednání a spolupráci ve skupině, budou rozvíjet komunikační schopnosti, fantazii a tvořivost. Naše cesta bude plná nových možností, vzájemného poznávání a sebezdokonalování.

 

Poslední den tábora (pátek 14. 7.) představíme rodičům naši týdenní práci v podobě krátké prezentace a taneční ukázky.

Přijďte prosím do sálu, ve kterém bude proobíhat tábor. Začínáme v 15:30 hod. Budeme se na Vás těšit. :)

PROČ VYTVÁŘET VZTAH K výtvarnému a tanečnímu UMĚNÍ ?

 • Prostřednictvím pohybu a výtvarného umění jsme schopnosti vyjádřit své pocity a emoce. Díky této činnosti nacházíme, prohlubujeme a kultivujeme vztah k sobě samému, k druhým lidem i k prostředí ve kterém žijeme.

 • V procesu kulturního vzdělávání rozvíjíme cítění jedince a jeho tvořivost (fantazii a představivost).

Programy, se kterými budeme pracovat / budeme využívat bezpečné oficiální programy zdarma (freeware) nebo online programy, bez nebezpečí zavirování

 • GIMP

 • ve windows 10 - práce s programem "fotky"

 • budeme pracovat v prostředí blogger.com

 • naučíme se pracovat s programy online, abychom šetřili disk na pc :)

 • WINDOWS MOVIE MAKER (pouze pokud bude čas na práci s videem) / video editor online

Nutné vybavení:

notebook: Pokud nemáte notebook k dispozici, je možné pracovat na tabletu (prosím sdělte nám toto předem). K zapůjčení po dobu tábora nabízíme 2 počítače - pište, pokud o zapůjčení máte zájem.​ Počítače je možné nechávat přes noc na místě.

 

Děti & mládež 10 - 15 let

 

Cena:

1 850 Kč/dítě/týden při platbě do 31. května 2017
2 000 Kč/dítě/týden při platbě do 30. června 2017
2 200 Kč/dítě/týden při platbě do začátku tábora

- Při přihlášení sourozence 10% sleva na druhou platbu.
  Závazná rezervace místa na táboře proběhne v moment úhrady účastnického poplatku.

Při odhlášení dítěte si (v případě nepředložení lékařského potvrzení o nemoci) Tanchi – Lenka Červená vyhrazuje právo

storno poplatku:

 • do 20 dne před zahájením -10 % z ceny tábora.

 • 19 - 3 dny před zahájením tábora – 50% z ceny tábora.

 • méně než 3 dny před zahájením tábora – 70% z ceny tábora.

 • neomluvená neúčast - 100 % z ceny tábora.

 

MEDAILONKY LEKTORŮ / změna vyhrazena:

Lenka Červená (tanečně - pohybové aktivity, pohybové divadlo)

Tanci a práci s dětmi se věnuji již 12 rokem.

Moje taneční cesta začala stylem street dance. Postupem času jsem pociťovala velkou potřebu předávat méně formu a více vést jedince k vlastnímu tanečně-pohybovému vyjádření přes expresi.

Rostla ve mně silná potřeba po poznání… Díky studiu tanečně-pohybové terapie v Akademii Alternativa jsem si ještě více ujasnila za čím chci jít. Tento obor mi dal potřebný rozhled, ale neumožnil mi jít více do hloubky. Školu jsem tedy po roce opustila. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz Vědomé tělo, který se především věnuje Labanově analýze pohybu (LMA) a Bartenieff fundamentals (BF). Zde jsem se našla. Dále směřuji můj velký zájem na Body mind centering a techniku v tanci dle fyzilogie a anatomie člověka – u této oblasti také čerpám z mých zkušeností v oblasti masáží, kterým se věnuji třetím rokem.

Podporuji projekt TANEC DO ŠKOL. Velice bych ráda, aby se tento předmět: tanečně-pohybová výchova stal všemi školy a rodiči uznávaným a do škol tedy zařazovaným. (absolvovala jsem na toto téma týdenní seminář.)

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - obor pedagogika volného času. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka. Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež – vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie a výtvarnému umění.

Lucie Kacrová (grafika, výtvarná činnost)

Říká se o fotografii, že umí zastavit čas, ale skutečně do hloubky prožít současný moment a ještě ho trochu natáhnout, to mi umožnila vždycky jen kresba.

Dlouhá léta jsem navštěvovala výtvarné kurzy na ZUŠ Polabiny, poté studovala na střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni - propagační výtvarnictví/grafický design.

Po několika zkušenostech v tiskárnách jsem se rozhodla věnovat grafice na vlastní pěst a k tomu vést tvořivé kurzy pro malé i velké ve výtvarném atelieru TVOR.
Lektorování zde zahrnuje i tábory, dílny a další akce pro veřejnost.
Když pak usednu k počítači, pracuji v programech Adobe (Photoshop, Illustrator a InDesign) nebo Affinity Designer na vytváření letáků a dalších tiskovin, autorské ilustraci, vizualizaci nejrůznějších zadání...

Stále se snažím poznávat nová umělecká zákoutí prostřednictvím různých workshopů či kurzů akreditovaných MŠMT. Mám zkušenost s knižní vazbou, technikou vitráží Tiffany, výrobu mýdel, arteterapií, respektující komunikací k dětem, tanečním a pohybovým divadlem... a spousta dalšího mě ještě čeká.

 

Stravování:

Po celou dobu tábora bude zajištěn pitný režim. V ceně tábora je také 5x oběd v nedaleké vegetariánské restauraci Impala. Děti zde mají možnost bezlepkové, bezlaktózové, či jiné dietní stravy. Svačiny si děti nosí své.

 

Časový harmonogram:

Tábor se koná za každého počasí!

 

8:00 – 8:30 sraz dětí a mládeže v objektu Riegrova 51 (přízemí), České Budějovice

--------------------------------------------------------------------------------------

8:30 h začátek tábora

 

8:30 – 10:00 dopolední program 1 (tanec & pohyb - téma dne a jeho tvárnění v pohybu)

10:00 - 11:30 dopolední program 2 (práce s médii - tvorba blogu, úprava fotek, vkládání do blogu)

 

11:30 – 13:00 obědová pauza (relaxační činnost)

 

13:00 – 15:00 odpolední program 1 (přemístění na místo / tančení vytvořené kompozice)

 

15:00– 16:00 odpolední program 2 (návrat / zpracovávání vytvořených materiálů)

16:00 - 16:30 vyzvedávání dětí (ulice Riegrova 51, přízemí)

Pokud děti budou odcházet domů samy, prosíme o lísteček, kde budou vypsané dny, kdy dítě půjde samo domů a souhlas rodiče stvrzený podpisem.

 

 

PŘIHLÁŠKY + potvrzení o bezinfekčnosti:

 

Ke stažení  ​

 

Potřebné dokumenty získáte také před/po tanečních lekcích u Lenky Červené (nutná domluva předem).

 

Rodiče v první den tábora ráno odevzdají lektorům vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce!!!

 

KONTAKT:

Své děti přihlašujte na tanchi.cervena@gmail.com / 737 580 003

FORMULÁŘ pro REZERVACI místa &  DOTAZY:

 

Min. počet účastníků pro otevření tábora: 10.

Maximální kapacita 20 účastníků.

 

 

V minulém roce jsme pořádali tábor "OBRAZY A SOCHY V POHYBU" (organizoval Kredance z.s.)

Zajímá Vás jak to na táboře vypadalo?

Níže krátká fotoukázka. :)

P1060132
P1060142
P1060137
P1060506
P1060806
P1060483
P1060462
P1060454
P1060449
P1060198
P1060270
P1060281
P1060278
P1060176
P1060418
P1060391
P1060406
P1060295
P1060322
P1060299
P1060386
P1060394
P1060185
P1060111
P1060131
P1060106
P1060083
P1060064
P1060090

Success! Message received.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

České Budějovice