ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

Stuck for Ideas?

Příměstský tábor Tanchi

TURNUS : 10. - 14. 7. 2017 Riegrova 51, České Budějovice

 

Téma: TANEČNÍ unBLOG no blocks just blog

Kreativní tanec | pohybové divadlo |média: úprava fotek | blog

PROGRAM:

Povol kohoutek své kreativity... Jdi do tance bez bloků a vytvoř o tom blog !

 

Každý den nás čeká jedno místo, ve kterém ztvárníme pohybovou kompozici (galerie, park, divadlo, ulice města). Předtím, než se vydáme na místo, seznámíme se s tématem dne, vycházející z principů techniky současného tance. Téma a tanečně-pohybová cvičená v nás rozproudí tvořivého "ducha". Prostřednictvím improvizace pak vytvoříme danou kompozici, kterou na daném místě ztvárníme.

Vše co bude vznikat v daný moment zachytíme na kameru, foťák, nebo do kresby a nakonec to budeme sdílet se všemi koho tanec zajímá stejně jako nás. Každý si vytvoří svůj vlastní blog, naučí se základům úpravy fotografií, kresby v pc a vkládání médií do svého blogu. Řekneme si také, jaká pravidla je třeba dodržovat pokud chceme sdílet s druhými svůj zájem na internetových stránkách (jaké používat/nepoužívat fotografie, abysme se nedostali do "průšvihu" a co je lepší na internetu nezmiňovat...).

Ukážeme ti možnosti, jak být kreativní v tanci a pohybu - povedeme tě k uvědomění si vlastního těla, budeš zkoumat své fyzické možnosti v pohybu  a postupně najdeš a zdokonalíš svůj vlastní pohybový slovník. Nedílnou součástí bude i práce s prostorem - čtení prostorových linií, směry, orientace a další.

Těšte se na stínové divadlo, rozpohybování promítané fotografie vlastním tělem, hru s maskami, na inscenaci v ulicích (freeze and move) a mnoho dalšího...

 

Díky “hře v roli” a fiktivním situacím budeme zažívat pestré okamžiky. Děti a mládež si vyzkouší jednání a spolupráci ve skupině, budou rozvíjet komunikační schopnosti, fantazii a tvořivost. Naše cesta bude plná nových možností, vzájemného poznávání a sebezdokonalování.

 

Poslední den tábora (pátek 14. 7.) představíme rodičům naši týdenní práci v podobě krátké prezentace a taneční ukázky.

Přijďte prosím do sálu, ve kterém bude proobíhat tábor. Začínáme v 15:30 hod. Budeme se na Vás těšit. :)

PROČ VYTVÁŘET VZTAH K výtvarnému a tanečnímu UMĚNÍ ?

 • Prostřednictvím pohybu a výtvarného umění jsme schopnosti vyjádřit své pocity a emoce. Díky této činnosti nacházíme, prohlubujeme a kultivujeme vztah k sobě samému, k druhým lidem i k prostředí ve kterém žijeme.

 • V procesu kulturního vzdělávání rozvíjíme cítění jedince a jeho tvořivost (fantazii a představivost).

Programy, se kterými budeme pracovat / budeme využívat bezpečné oficiální programy zdarma (freeware) nebo online programy, bez nebezpečí zavirování

 • GIMP

 • ve windows 10 - práce s programem "fotky"

 • budeme pracovat v prostředí blogger.com

 • naučíme se pracovat s programy online, abychom šetřili disk na pc :)

 • WINDOWS MOVIE MAKER (pouze pokud bude čas na práci s videem) / video editor online

Nutné vybavení:

notebook: Pokud nemáte notebook k dispozici, je možné pracovat na tabletu (prosím sdělte nám toto předem). K zapůjčení po dobu tábora nabízíme 2 počítače - pište, pokud o zapůjčení máte zájem.​ Počítače je možné nechávat přes noc na místě.

 

Děti & mládež 10 - 15 let

 

Cena:

1 850 Kč/dítě/týden při platbě do 31. května 2017
2 000 Kč/dítě/týden při platbě do 30. června 2017
2 200 Kč/dítě/týden při platbě do začátku tábora

- Při přihlášení sourozence 10% sleva na druhou platbu.
  Závazná rezervace místa na táboře proběhne v moment úhrady účastnického poplatku.

Při odhlášení dítěte si (v případě nepředložení lékařského potvrzení o nemoci) Tanchi – Lenka Červená vyhrazuje právo

storno poplatku:

 • do 20 dne před zahájením -10 % z ceny tábora.

 • 19 - 3 dny před zahájením tábora – 50% z ceny tábora.

 • méně než 3 dny před zahájením tábora – 70% z ceny tábora.

 • neomluvená neúčast - 100 % z ceny tábora.

 

MEDAILONKY LEKTORŮ / změna vyhrazena:

Lenka Červená (tanečně - pohybové aktivity, pohybové divadlo)

Tanci a práci s dětmi se věnuji již 12 rokem.

Moje taneční cesta začala stylem street dance. Postupem času jsem pociťovala velkou potřebu předávat méně formu a více vést jedince k vlastnímu tanečně-pohybovému vyjádření přes expresi.

Rostla ve mně silná potřeba po poznání… Díky studiu tanečně-pohybové terapie v Akademii Alternativa jsem si ještě více ujasnila za čím chci jít. Tento obor mi dal potřebný rozhled, ale neumožnil mi jít více do hloubky. Školu jsem tedy po roce opustila. V roce 2014 jsem nastoupila na dvouletý kurz Vědomé tělo, který se především věnuje Labanově analýze pohybu (LMA) a Bartenieff fundamentals (BF). Zde jsem se našla. Dále směřuji můj velký zájem na Body mind centering a techniku v tanci dle fyzilogie a anatomie člověka – u této oblasti také čerpám z mých zkušeností v oblasti masáží, kterým se věnuji třetím rokem.

Podporuji projekt TANEC DO ŠKOL. Velice bych ráda, aby se tento předmět: tanečně-pohybová výchova stal všemi školy a rodiči uznávaným a do škol tedy zařazovaným. (absolvovala jsem na toto téma týdenní seminář.)

Pro pedagogickou práci mi dala základy VŠ - obor pedagogika volného času. Také po praktické stránce jsem vděčná za zkušenosti, které jsem získávala po dobu tří let na CZŠ ve školní družině jako vychovatelka. Mám několikaleté zkušenosti s vedením mimoškolních aktivit pro děti a mládež – vedení výtvarných kurzů, tábory s dětmi aj. Zájmově jsem se věnovala základům arteterapie a výtvarnému umění.

Lucie Kacrová (grafika, výtvarná činnost)

Říká se o fotografii, že umí zastavit čas, ale skutečně do hloubky prožít současný moment a ještě ho trochu natáhnout, to mi umožnila vždycky jen kresba.

Dlouhá léta jsem navštěvovala výtvarné kurzy na ZUŠ Polabiny, poté studovala na střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni - propagační výtvarnictví/grafický design.

Po několika zkušenostech v tiskárnách jsem se rozhodla věnovat grafice na vlastní pěst a k tomu vést tvořivé kurzy pro malé i velké ve výtvarném atelieru TVOR.
Lektorování zde zahrnuje i tábory, dílny a další akce pro veřejnost.
Když pak usednu k počítači, pracuji v programech Adobe (Photoshop, Illustrator a InDesign) nebo Affinity Designer na vytváření letáků a dalších tiskovin, autorské ilustraci, vizualizaci nejrůznějších zadání...

Stále se snažím poznávat nová umělecká zákoutí prostřednictvím různých workshopů či kurzů akreditovaných MŠMT. Mám zkušenost s knižní vazbou, technikou vitráží Tiffany, výrobu mýdel, arteterapií, respektující komunikací k dětem, tanečním a pohybovým divadlem... a spousta dalšího mě ještě čeká.

 

Stravování:

Po celou dobu tábora bude zajištěn pitný režim. V ceně tábora je také 5x oběd v nedaleké vegetariánské restauraci Impala. Děti zde mají možnost bezlepkové, bezlaktózové, či jiné dietní stravy. Svačiny si děti nosí své.

 

Časový harmonogram:

Tábor se koná za každého počasí!

 

8:00 – 8:30 sraz dětí a mládeže v objektu Riegrova 51 (přízemí), České Budějovice

--------------------------------------------------------------------------------------

8:30 h začátek tábora

 

8:30 – 10:00 dopolední program 1 (tanec & pohyb - téma dne a jeho tvárnění v pohybu)

10:00 - 11:30 dopolední program 2 (práce s médii - tvorba blogu, úprava fotek, vkládání do blogu)

 

11:30 – 13:00 obědová pauza (relaxační činnost)

 

13:00 – 15:00 odpolední program 1 (přemístění na místo / tančení vytvořené kompozice)

 

15:00– 16:00 odpolední program 2 (návrat / zpracovávání vytvořených materiálů)

16:00 - 16:30 vyzvedávání dětí (ulice Riegrova 51, přízemí)

Pokud děti budou odcházet domů samy, prosíme o lísteček, kde budou vypsané dny, kdy dítě půjde samo domů a souhlas rodiče stvrzený podpisem.

 

 

PŘIHLÁŠKY + potvrzení o bezinfekčnosti:

 

Ke stažení  ​

 

Potřebné dokumenty získáte také před/po tanečních lekcích u Lenky Červené (nutná domluva předem).

 

Rodiče v první den tábora ráno odevzdají lektorům vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce!!!

 

KONTAKT:

Své děti přihlašujte na tanchi.cervena@gmail.com / 737 580 003

FORMULÁŘ pro REZERVACI místa &  DOTAZY:

 

Min. počet účastníků pro otevření tábora: 10.

Maximální kapacita 20 účastníků.

 

 

V minulém roce jsme pořádali tábor "OBRAZY A SOCHY V POHYBU" (organizoval Kredance z.s.)

Zajímá Vás jak to na táboře vypadalo?

Níže krátká fotoukázka. :)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

České Budějovice

KONTAKTUJTE NÁS

Tel.: 737 580 003

 

Ne vždy nám přichází správně vyplněný email. Nás poté velice mrzí, že Vás nemůžeme kontaktovat. Z tohoto důvodu jsme zavedli POVINNOU KOLONKU TELEFON, na který Vás budeme kontaktovat jen tehdy, pokud Váš email nebude uveden správně. Děkujeme za pochopení

 

2016 © TANCHI-Lenka Červená