ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

Stuck for Ideas?

Přípravka

KREATIVNÍ TANEC

5 - 7 LET 

OBSAH KURZU:

"Přesnost, čistota a pravdivost pohybu má přednost před složitostí."

( Lenka Švandová, Taneční výchova pro předškolní děti )

Radost z pohybu, rozvoj tvořivosti a komunikace v rámci kolektivu. Důraz je kladen na přirozený projev dítěte a na jeho přirozený umělecký projev.

V lekcích taneční přípravky jde převážně o poznávání nových pohybových možností. Hlavní poznávací metodou se stává tanečně-pohybová hra, která je vždy navozena motivací dětí prostřednictvím příběhu, básničky, výtvarným námětem, pohádkou aj. Lektor děti vede k nezáměrnému učení spojenému s prožitkem. Učí se poznávat své možnosti i svůj vnitřní emocionální svět, který prostřednictvím pohybu vyjadřuje ven a vytváří tak vztah s okolním světem.

Děti se učí rovnováze, obratnosti a orientaci v prostoru. Rozvíjí si hrubou a posléze i jemnou motoriku.

Opět skrze hru rozvíjíme v dětech smysl pro rytmus, vnímání a propojení se s hudebním doprovodem - na lekci využíváme reprodukovanou hudbu i živý doprovod s hudebními nástroji (bubny, flétna, tamburína aj.)

"Vypracování těla se nesmí dít na úkor vnitřního oživování, na úkor prožitku, ale obě složky tance - technická i výrazová - se musí navzájem doplňovat a umocňovat. To je základní princip novodobého tance a taneční průpravy z něho vycházející."

( Jarmila Jeřábková, Taneční průprava )

Bereme v potaz, že každý jedinec je individualita, v předškolním věku to platí dvojnásob. Lze tedy předpokládat, že i rozvoj pohybových schopností je u dětí odlišný. Proto je pro nás prvořadá radost z pohybu před dokonalou formou. Vedeme děti k tvořivosti a komunikaci v kolektivu.

Taneční výchova se úzce prolíná s mravní výchovou. Děti lektor vede ke vzájemného respektování, přátelství a k vnímání svých potřeb i druhých - ke vzájemnému respektování.  Vzájemně se podporujeme - není podstatné kolik chyb děláme, ale učíme se vnímat a popisovat to co se nám podařilo a uvědomit si také v čem bychom se mohli zlepšit. V neposlední řadě vedeme děti k zodpovědnosti k sobě samému i ke skupině jako celku. 

Průběh lekce:

Průběh lekce a tedy i cíl, které si lektor zvolí na danou lekci, se mění podle aktuálních potřeb dětí, dynamikou a atmosférou celé skupiny.

Na lekci se lektor věnuje vždy určité části z níže vypsaných cílů.

ÚVODNÍ ČÁST  - naladění skupiny a příprava na hlavní činnost.

Lekce začínají rituálem - zazvonění zvonečku a přivítání se společně s dětmi.  Lektor dále vede děti ke zklidnění a soustředění celé skupiny. Učíme se správnému držení těla.

Tělo také zahřejeme pohybem warm up, většinou během, který je v tomto období dokonalým nástrojem pro zlepšení koordinace těla i rovnováhy.

POHYBOVÁ PRŮPRAVA 

Základní polohy těla a přípravná cvičení​. 

 

HLAVNÍ ČÁST

Základní pohybové formy v prostoru - vztah k prostoru

Hudební průprava: tempo, rytmus, cítění hudby, dynamické kvality...

Kreativní část: tanečně-pohybové hry a improvizace.

Choreografie: propojení s hudbou, se skupinou, vnímání prostorové orientace. Posilování pohybové paměti.

 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST - uklidnění, relaxace, zakončení lekce

​Navození klidové činnosti. Zklidnění mysli i těla, případně vedené napětí - uvolnění těla relaxační hrou. Zakončení lekce rituálem - zvoneček.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Doporučené vybavení: 

- Pohodlné oblečení, které nebrání pohybu - tričko nebo tílko, tepláčky nebo sukýnku.

- Tancuje se na boso, v protiskluzových ponožkách nebo v tanečních piškotech.

- Pití

V ZIMNÍM OBDOBÍ doporučujeme něco na přioblečení (mikinu, triko s dlouhým rukávem) a ponožky nebo piškoty na nohy - podlaha je studenější.

Lektor: Aneta Švarcová

Omluvenky: své děti omlouvejte přímo lektorovi na jeho email, který Vám přijde při závazné registraci. Děkujeme 

Částka za kostým:

Není zahrnuta v ceně kurzu !

Kostým do 700 Kč:  Cena se odvíjí od charakteru choreografie. Rodiče se zapojují do koupi kostýmů, které vybírá lektor. Kostým se kupuje v 2. polovině kurzu.

PŘIHLÁŠKA, CENÍK a ROZVRH: 

Vše na jednom místě - najdete v horním menu ZDE .

Rezervace místa 

Rezervace místa 

1. vyplňte a odešlete PŘIHLÁŠKU

2. zajděte na UKÁZKOVOU LEKCI.

Poté se rozhodněte zda máte o kurz zájem.

Pokud ano, týká se Vás bod č.3

3. na Váš email Vám přijde DO 3 DNŮ FAKTURA (při neobdržení zkontrolujte SPAM a HROMADNOU poštu, případně kontaktujte studio)

4. ODEŠLETE ČÁSTKU za kurz na účet studia, VARIABILNÍ SYMBOL najdete na faktuře

5. po obdržení platby máte místo plně rezervované

UPOZORŇUJEME : POKUD STUDIO NEOBDRŽÍ DO TERMÍNU uvedeném na faktuře PLATBU, MÍSTO MŮŽEME NABÍDNOUT DALŠÍM ZÁJEMCŮM.

Ukázková lekce

Účast na ukázkové lekci je ve stanoveném termínu (na začátku sezóny - začátek září) zdarma. Po tomto týdnu je ukázková lekce za 50,-Kč. Více k ukázk. lekcím ZDE .

 

Na lekcích vedeme k všestrannému rozvoji.

Co patří mezi hlavní složky?

- PŘEDSTAVIVOST | kreativita vytváří "svobodné" jedince

- EMOČNÍ VYJÁDŘENÍ | pravdivost pohybvu 

- FUNKČNOST & EXPRESE POHYBU | prostřednictvím nápodoby

- PŘIROZENOST POHYBU | rozvíjíme své kvality

- POHYBOVÁ PAMĚŤ

- VNÍMÁNÍ TĚLA | co potřebuje, jak se cítí

- VNÍMÁNÍ & NASLOUCHÁNÍ DRUHÝM

- PŘIZPŮSOBENÍ | přizpůsobujeme se změnám, prostoru

- ROZVOJ KOMUNIKACE | sdílení svých postřehů a názorů

- KOORDINACE POHYBU | obratnost

 

ZDRAVÝ A PŘIROZENÝ POHYB | přirozený kloubní rozsah, stoj s centrací, přenos váhy s těžištěm, vývojové vzorce pro posílení a propojení středu s končetinami, iniciace pohybu (neuromuskulárního řetězení), brániční i žeberní dýchání aj.  

DSC_1646

DSC_1646

DSC_1669

DSC_1669

DSC_1685

DSC_1685

DSC_1716

DSC_1716

IMG_0683

IMG_0683

DSC_1630

DSC_1630

DSC_1631

DSC_1631

DSC_1641

DSC_1641

DSC_1655

DSC_1655

DSC_1626

DSC_1626

DSC_1729

DSC_1729

DSC_1738

DSC_1738

DSC_1740

DSC_1740

DSC_7678

DSC_7678

DSC_7659

DSC_7659

DSC_7663

DSC_7663

DSC_7711

DSC_7711

DSC_7735

DSC_7735

DSC_7744

DSC_7744

DSC_7749

DSC_7749

DSC_7759

DSC_7759

DSC_7737

DSC_7737

DSC_7827

DSC_7827

DSC_7787

DSC_7787

DSC_7866

DSC_7866

DSC_7863

DSC_7863

DSC_7833

DSC_7833

DSC_7875

DSC_7875

DSC_7887

DSC_7887

DSC_7841

DSC_7841