ZÁKLADY KREATIVNÍHO TANCE

Stuck for Ideas?

SOUČASNÝ  & KREATIVNÍ tanec

10 - 13 LET

Taneční skupina -začátečníci, mírně pokročilí

OBSAH KURZU:

Věříme, že kreativní tanec a technika v tanci by se měli vzájemně podporovat a ne oddělovat. 

V lekcích pro začátečníky a mírně pokročilé se zaměřujeme na rozvoj tanečníka prostřednictvím psychomotorických a tanečně-pohybových her se zaměřením na kreativní vyjádření, dále se zaměřujeme na  techniku současného tance. Okrajově se dotýkáme pohybového divadla, techniky moderního tance, scénického tance. Lektorka v hodinách propojuje hudebně-dramatickou, výtvarnou a osobnostně sociální složku. 

Děti v lekci vedeme k dalšímu rozvoji jejich pohybových schopností, ovšem vždy v návaznosti na individuální rozvoj osobnosti dítěte. Děti se setkají se složitějšími rytmy. Na řadu přichází i příběhy, které využívají schopnosti dětské představivosti.

Při hrách nevedeme děti k soutěživosti, která již dítě staví do určitě pozice a především hlavní aspekt, které dítě prožívá je výhra/prohra. My směřujeme k vyjádření exprese při hrách. Dáváme prostor k ponoření se do dané činnosti, aby dítě mohlo prožít daný pohyb a také výrazové kvality s ním spojené. Poznává blíže sám sebe i rozdílnost druhých. Učí se být sám sebou...Prostřednictvím pohybových kvalit a exprese dítě pak komunikuje s okolním světem a vyjadřuje tak své myšlenky, představy nebo pocity. Říkáme tomu pravdivost pohybu

V přípravě hodin sledujeme aktuální velkou potřebu dětí v tomto věku učit se novým možnostem. Děti proto na hodinách čeká improvizace (i ta kontaktní),  cvičení na rozvoj poznání vlastního těla a vnímání prostoru aj.

Smyslem lekcí je také překračování vlastních hranic v bezpečném prostředí pod trpělivým vedením lektora.

Průběh lekce:

Průběh lekce a tedy i cíl, které si lektor zvolí na danou lekci, se mění podle aktuálních potřeb a dynamiky celé skupiny.

Na lekci se lektor věnuje vždy určité části z níže vypsaných cílů.

ÚVODNÍ ČÁST  - naladění skupiny a příprava na hlavní činnost

Lektor vede ke zklidnění a k soustředění celé skupiny. Opakujeme Prohlubujeme břišní dech. Vedeme tělo do warm-upu (zahřátí).

POHYBOVÁ PRŮPRAVA - od jednotlivých částí těla k organizovanému pohybu celého těla

Základní  polohy těla a přípravná cvičení. Protažení základních svalových skupin. Postupně přidáváme dle potřeby i posílení a to především posílení hluboko uložených svalů HSSP.

 

HLAVNÍ ČÁST

Základní pohybové formy v prostoru - vztah k prostoru

Technika současného / moderního tance

Hudební průprava: tempo, rytmus, cítění hudby, dynamické kvality...

Kreativní část: tanečně-pohybové hry a improvizace.

Choreografie: postupně se přidává i choreografie. Propojení s hudbou, se skupinou, vnímání prostorové orientace. Posilování pohybové paměti. Zlepšení obratnosti v pohybu, kooperace celé skupiny a uvědomování si zodpovědnosti vůči skupině. 

Děti se na tvorbě choreografie z části sami podílejí.

 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST - uklidnění, relaxace, zakončení lekce

​Navození klidové činnosti. Lekci zakončujeme zápisem do Tanečních deníků - k nahlédnutí níže pdf.

STRUKTURA ROKU:

Termíny a pořádání níže uvedených akcí jsou pouze orientační, mohou se v průběhu roku měnit. Podrobný rozpis  všech akcí dostávají v průběhu roku rodiče na email.

PROSINEC - VÁNOČNÍ SETKÁNÍ & TVOŘENÍ | ÚČÁST DOBROVOLNÁ                                             

Strávíme příjemné chvíle u společného tvoření (výtvarná činnost). Podrobné informace budou zaslány rodičům na e-mail. Akce se uskuteční podle  počtu zájemců. 

DUBEN/KVĚTEN - SOUSTŘEDĚNÍ | ÚČAST POVINNÁ        

Během soustředění budeme upevňovat naučené kroky k vytvořené choreografii. Pokud účastník dojde ke zvnitřnění naučeného, vnímání a ztvárnění jednotlivých pohybů v choreografii je poté naprosto odlišné od předchozího.  Můžeme si dovolit nepřemýšlet nad kroky a ponořit se do pohybující se částí našeho těla mnohem více. Zároveň se ještě více zaměřujeme na pohybovou paměť, měkký pohled a orientaci v prostoru a v neposlední řadě na spolupráci s ostatními. Soustředění není započteno v ceně kurzu. Termín a přesnou cenu se dozvíte v průběhu roku. 

 

2. POL. ČERVNA - VYSTUPOVÁNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU |tančíme v ulicích města             

Vystupuje se dle pohybových schopností skupiny na akci Buskers fest (termín koncem června)

2. POL. ČERVNA, pátek - GENERÁLNÍ ZKOUŠKA | ÚČAST POVINNÁ                             

2. POL. ČERVNA, sobota - ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ | pro rodiče, příbuzné a veřejnost                     Závěrečné vystoupení  proběhne ke konci roku (2. polovina června).  Termín a místo se včas dozvíte. 

Pro vystoupení je zapotřebí pravidelná docházka, aby se účastník dokázal vžít s danou skupinou a měl dostatek času na uchopení a zvnitřnění tanečních kroků.

2. POL. ČERVNA - PIKNIK | zakončení sezóny                            

V týdnu po závěrečném vystoupení se uskuteční pro účastníku kurzu piknik. Za pěkného počasí venku, jinak v tanečních sálu.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Doporučené vybavení: 

- Pohodlné oblečení, které nebrání pohybu - tričko nebo tílko, tepláčky nebo sukýnku.

- Tancuje se na boso, v protiskluzových ponožkách nebo v tanečních piškotech.

- Pití

V ZIMNÍM OBDOBÍ doporučujeme něco na přioblečení (mikinu, triko s dlouhým rukávem) a ponožky nebo piškoty na nohy - podlaha je studenější.

Lektor: Iva Štěchová

Omluvenky: své děti omlouvejte přímo lektorovi na jeho email, který Vám přijde při závazné registraci. Děkujeme 

Částka za soustředění a za kostým

není zahrnuta v ceně kurzu !

- Jednodenní víkendové soustředění cca 350,-Kč

V ceně: oběd, lektor, prostor

- Kostým cca  700 Kč:  Cena se odvíjí od charakteru choreografie. Rodiče oblečení zakupují sami nebo se na jeho zakoupení z části podílejí.

PŘIHLÁŠKA, CENÍK a ROZVRH: 

Vše na jednom místě - najdete v horním menu ZDE .

Rezervace místa na kurz/ ukázkovou lekci.

Účast na ukázkové lekci je ve stanoveném termínu (na začátku sezóny - začátek září) zdarma. Po tomto týdnu je ukázková lekce za 50,-Kč. 

 

Na lekcích vedeme k všestrannému rozvoji.

Co patří mezi hlavní složky?

- PŘEDSTAVIVOST | kreativita vytváří "svobodné" jedince

- EMOČNÍ VYJÁDŘENÍ | pravdivost pohybvu 

- FUNKČNOST & EXPRESE POHYBU | prostřednictvím nápodoby

- PŘIROZENOST POHYBU | rozvíjíme své kvality

- POHYBOVÁ PAMĚŤ

- VNÍMÁNÍ TĚLA | co potřebuje, jak se cítí

- VNÍMÁNÍ & NASLOUCHÁNÍ DRUHÝM

- PŘIZPŮSOBENÍ | přizpůsobujeme se změnám, prostoru

- ROZVOJ KOMUNIKACE | sdílení svých postřehů a názorů

- KOORDINACE POHYBU | obratnost

 

ZDRAVÝ A PŘIROZENÝ POHYB | přirozený kloubní rozsah, stoj s centrací, přenos váhy s těžištěm, vývojové vzorce pro posílení a propojení středu s končetinami, iniciace pohybu (neuromuskulárního řetězení), brániční i žeberní dýchání aj.  

KONTAKTUJTE NÁS

Tel.: 737 580 003

 

Ne vždy nám přichází správně vyplněný email. Nás poté velice mrzí, že Vás nemůžeme kontaktovat. Z tohoto důvodu jsme zavedli POVINNOU KOLONKU TELEFON, na který Vás budeme kontaktovat jen tehdy kdy se nebudeme moci spojit přes Váš uvedený email. 

 

2016 © TANCHI-Lenka Červená